fbpx

Jak nie wróżąc z fusów stworzyć skuteczną kampanię do farmaceutów? 

Kampanie marketingowe do farmaceutów charakteryzują się pośrednią formą komunikacji. Ich celem jest przekonanie farmaceuty do rekomendacji produktu pacjentowi, który ostatecznie ma dokonać jego zakupu. W wyniku specyfiki kanału komunikacji, farmaceuci niejednokrotnie zmagają się z problemem skuteczności kampanii digitalowych. Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób przygotowywać skuteczną kampanię? Jak zmierzyć efektywność kampanii marketingowych? Czytaj dalej.  

Marketing Farmaceutyczny – problematyka tworzenia kampanii digitalowych

Firmy farmaceutyczne doświadczają problemu związanego z mierzalnością skuteczności digitalowych kampanii marketingowych do farmaceutów. Wynika to z pośredniej formy kanału komunikacyjnego. Nie posiadają odpowiednich narzędzi do pomiaru efektów kampanii. W wyniku czego firmy nie są w stanie stwierdzić, czy kampania przyniosła oczekiwane efekty. Brak jasno określonych metod pomiaru skutkuje brakiem wiedzy na temat powodzenia podejmowanych działań.  

Problem dotyczący braku narzędzi do pomiaru skuteczności kampanii digitalowych mają firmy korzystające z usług marketingowych, których celem jest dotarcie do pacjentów poprzez rekomendacje farmaceutów.  Firmy te nie są świadome, jakie rzeczywiste wyniki odnoszą kampanie oraz jaka jest skala powodzenia tych działań. Problem pojawia się, gdy firma chce ocenić, czy udało się spełnić cele marketingowe. Utrudnienie dotyczy głównie pomiaru efektywności, co w dużym stopniu utrudnia pośrednia forma kanału komunikacji.  

Digital marketing w branży farmaceutycznej – jak robić to dobrze?

Kluczem do rozwiązania powyższego problemu jest upewnienie się, że kampania może osiągnąć zamierzony efekt i czy założenia w niej przyjęte pozwalają na osiągnięcie celu. Aby kampania miała szanse na powodzenie, konieczne jest bazowanie na określonych danych, które będą pełnić funkcję podstawy działań marketingowych. Dane te umożliwią stworzenie bazy odniesień, założeń kampanii digitalowej.

Kolejnym krokiem do stworzenia skutecznej kampanii jest określenie celu możliwego do osiągnięcia przy jej pomocy. Prawidłowo określony cel umożliwia stworzenie treści wpływających w sposób kompleksowy na jego osiągnięcie. Brak celu powoduje rozproszenie działań marketingowych, które w efekcie nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

Kluczowy składnik kampanii – Treść kierowana do farmaceuty

Dobór treści bezpośrednio oddziałujących na cel kampanii odpowiada za przekaz komunikatu, niezbędnego do stworzenia kompletnej kampanii marketingowej. Treści przygotowywane w ramach ustalonych działań mają na celu w sposób kompleksowy odpowiadać wcześniej przyjętym założeniom.

Aby osiągnąć odpowiedni zasięg treści marketingowych, konieczne jest dostosowanie formy komunikatu do odbiorcy. Dodatkowo należy zadbać o odpowiedni dobór kanału komunikacji oraz sposób tworzenia treści. Odpowiedni kanał komunikacji oraz jej forma mogą wpłynąć na prawidłowy odbiór kampanii. Format niedostosowany do potrzeb odbiorców zostanie przez nich pominięty, co w efekcie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.  

Od celu do weryfikacji założeń – Marketing farmaceutyczny

Ostatnim, ale jednym z najważniejszych elementów tworzenia kampanii jest weryfikacja skuteczności treści. Odbywa się na podstawie zgromadzonych informacji oraz założeń dotyczących efektów kampanii. Kluczowym elementem weryfikacji treści jest przyjęcie odpowiednich założeń. Ze względu na pośredni charakter komunikatu firma nie jest w stanie w sposób szczegółowy ocenić skuteczności podjętych działań. Istotne jest oszacowanie jakości podjętych działań oraz przeprowadzenie badania potwierdzającego wcześniejsze założenia. Badania wykonywane w celu oceny skuteczności kampanii mogą przyczynić się do szybszego rozpoznania problemu klienta i jego rozwiązaniu. 

Spełnienie kolejnych kroków podczas tworzenia kampanii umożliwi firmie ocenę podjętych działań oraz spełnienie zamierzonych celów. Zebranie danych, na których będzie bazować firma, jest kluczowe do przejścia kolejnych etapów tworzenia kampanii digitalowej. Baza danych, na której zostaną oparte założenia, umożliwi wyznaczenie określonego celu. Cel jest niezwykle istotnym elementem kampanii, ponieważ do niego kierowane będą określone założenia i to od ich spełnienia zależeć będzie powodzenie całego procesu. 
 
Treści tworzone w ramach kampanii przybliżają firmę do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Prawidłowo wytypowany kanał komunikacji oraz dostosowany do grupy odbiorców format treści jest w stanie wpłynąć pozytywnie na jakość całego procesu marketingowego. 
 

Skuteczna kampania digital – Jak to osiągnąć?

Wartość kroków, jakie należy wykonać, podczas tworzenia kampanii potwierdza badanie, które wskazuje, czy prawidłowo został wytypowany cel oraz, czy dostosowane do niego treści umożliwiają dotarcie do odbiorcy i spełnienie jego oczekiwań. 
 
Badanie przeprowadzane przed i po kampanii marketingowej umożliwia ocenę podjętych działań oraz spełnienie zamierzonych celów. Jest w stanie w sposób kompleksowy i czytelny potwierdzić czy przeprowadzona kampania ma szansę wpłynąć na zakup produktu przez pacjenta oraz jego czynną rekomendację za pośrednictwem pracownika apteki. Dzięki badaniu firma jest w stanie wytypować elementy, które należy zmodyfikować w kampanii oraz te, które mogą okazać się trafną formą dotarcia do klienta docelowego. Dzięki przeprowadzonej ocenie działań firma wie, czy kampania spełniła swoją funkcję. Ma jasne dowody potwierdzające efekty oraz odniesienie ich do wcześniejszych założeń. 

Badanie – podstawa udanej kampanii

W 3PG podczas tworzenia kampanii zawsze bazujemy na danych. Umożliwia nam to stworzenie jasnych założeń oraz celów opartych na solidnych fundamentach. Fundamenty te zawsze tworzone są przy pomocy badania, które wykonywane jest na potrzebę określonej kampanii marketingowej.

Badania przeprowadzone na początku kampanii umożliwiają pracownikom 3PG określenie odpowiedniego celu kampanii. Treści tworzone przez redaktorów firmy 3PG zawsze odpowiadają założeniom celu, który został przyjęty na podstawie badań oraz opracowanej koncepcji. Utrzymanie schematu tworzenia strategii ułatwia nam stworzenie odpowiednio dobranych treści, form komunikatu oraz miejsca jego ulokowania.

Cel tworzymy, by go osiągnąć

Celem działań marketingowych tworzonych przez firmę 3PG w ramach kampanii dla podmiotu zewnętrznego jest osiągnięcie wcześniej zamierzonego celu. Dlatego też ostatnim krokiem każdej kampanii jest ponowne przeprowadzenie badania, które pozwoli określić, w jakim stopniu cel możliwy jest do osiągnięcia przy wykorzystaniu wybranych narzędzi. Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie zmian, które skutkować będą usprawnieniem kampanii lub zatwierdzenie wcześniej przyjętych założeń.

Pośredni kanał komunikacji uniemożliwia nam stworzenie bazy danych, która w stu procentach odpowiadałaby sytuacji faktycznej oraz potwierdzałaby skuteczność kampanii. Jest to jednak niewątpliwie jedna ze skuteczniejszych form oceny efektywności podjętych działań. Pozwala ocenić czy cel uwzględniony w początkowej fazie planowania kampanii ma szansę zostać osiągnięty. Dodatkowo umożliwia modyfikację działań, które mogłyby w sposób niekorzystny wpłynąć na powodzenie kampanii. 

Kampania digital marketingowa w praktyce

Dowodem na skuteczność działań marketingowych przeprowadzonych według przedstawionej formy kampanii jest ostateczny efekt kampanii, który widoczny jest poprzez zwiększenie liczby sprzedanych produktów oraz wzrost świadomości produktowej wśród farmaceutów. Zwieńczenie kampanii badaniem jest także potwierdzeniem, że w 3PG tworząc treści, zwracamy szczególną uwagę na potrzeby rynku, wyzbywając się tym samym własnych założeń. Ściśle przestrzegana struktura kampanii jest czytelna i łatwa do oceny przez klienta. Niepodważalnym dowodem na jakość oraz skuteczność tworzonych treści jest liczba firm farmaceutycznych, powracająca po skończonej kampanii. Firmy te zadowolone z otrzymanych rezultatów chętnie podejmują się dalszej współpracy z naszą firmą.

W 3PG nie ma miejsca na wróżenie z fusów

Firma otrzymuje na każdym etapie realne dane, które może odnieść do tworzonej kampanii. Mimo trudności w pozyskaniu danych tworzonych przy wykorzystaniu pośredniego kanału komunikacji dbamy o to, by przeprowadzić badania. Badania te, pozwolą nam oszacować, czy cel może zostać, przy wykorzystaniu wybranych źródeł komunikacji spełniony. Firmy chętnie korzystają z naszych usług, ponieważ potrafimy udokumentować skuteczność i przedstawić rzetelne wyniki badań potwierdzających spełnienie założeń kampanii. 

Finał kampanii – Jak to zmierzyć?

W 3PG w sposób kompleksowy tworzymy ofertę kampanii marketingowej, bazując na wypracowanym i utrwalonym schemacie. Utrzymanie odpowiedniej struktury tworzenia kampanii digitalowej pozwala na oszacowanie możliwości spełnienia zamierzonego celu oraz sukcesu kampanii. Schemat tworzenia kampanii utworzony oraz wielokrotnie sprawdzany i udoskonalany pozwala na stworzenie kampanii, której efekty, mimo pośredniego kanału komunikacji mogą zostać poddane ocenie. Specyfika branży farmaceutycznej wymaga wypracowania rozwiązana, które mimo braku narzędzi służących do pomiaru efektywności działań marketingowych, pomogą firmie rozwiać wątpliwości dotyczące skuteczności podjętych działań marketingowych.  

Porozmawiajmy!

Sprawdź jakie możliwości daje odpowiednie zaplanowanie oraz przeprowadzenie kampanii. Przedstawimy Ci realne dane potwierdzające skuteczność przygotowanych działań. Skontaktuj się z nami – wspolpraca@3pg.pl. 

Jak optymalizować koszty kampanii?

Nieprawidłowo dobrane do potrzeb farmaceutów działania marketingowe mogą generować wysokie koszty dla firmy, jednoczenie nie przynosząc zadowalających efektów. Dlatego tak istotne jest tworzenie działań marketingowych bazujących na rzetelnych i potwierdzonych danych. Działaj już teraz, a Twoje kampanie zaczną przynosić realne efekty.  

W marketingu bazujemy na danych

Porozmawiajmy. Pomożemy Ci rozwiać wszelkie wątpliwości na temat kampanii oraz pośredniego kanału komunikacji. Nie będziemy wróżyć z fusów, lecz przedstawimy Ci realne badania potwierdzające skuteczność kampanii. Sprawdź, jak tworzymy kampanie w 3PG

 

 

Sprawdź nasze case study

Case study – Materiały edukacyjne dla producenta maści przeciwbólowych

Czytaj →

Case study – Szkolenie dla przedstawicieli producenta żelu stomatologicznego

Czytaj →

Case study – Szkolenie dla przedstawicieli w formie online ​

Czytaj →

Case study – Nakład podręczników dla sieci aptek

Czytaj →

Case study – Wdrożenie usługi Przeglądu domowej apteczki dla sieci aptek

Czytaj →

Subskrybuj newsletter #knowledgedelivered.

Zapisz się, by otrzymać darmowy dostęp do naszego autorskiego e-book'a - Dotarcie do farmaceutów. Zyskaj wiedzę, która daje przewagę w docieraniu do farmaceutów

Twoje imię(wymagane)
Zgoda(wymagane)

Więcej wpisów

36% farmaceutów uważa, że nie otrzymują odpowiedniej wiedzy na temat produktów od Przedstawicieli – Dane 3PG

Wizyty Przedstawicieli w aptekach nie zawsze przynoszą pożądane efekty. Odpowiednie przygotowanie z zakresu wiedzy produktowej jest kluczem do dodarcia do farmaceuty.
Czytaj →
Czy przedstawiciel może być partnerem w rozmowie z farmaceutą? - 3PG - wyjaśnia

Czy przedstawiciel może być partnerem w rozmowie z farmaceutą? – 3PG wyjaśnia

Wizyty przedstawicielskie to istotny element promocji produktu. Ale czy takie działanie jest skuteczne? Co zrobić, aby farmaceuta chciał dowiedzieć się czegoś więcej? Czy przedstawiciel farmaceutyczny ...
Czytaj →

7 zasad, które gwarantują sukces kampanii

Oczekiwania farmaceutów a komunikacja marketingowa producentów 84% farmaceutów zadeklarowało, że to wiedza na temat produktu ...
Czytaj →
Scroll to Top