fbpx

Rodzaje materiałów od przedstawiciela, które farmaceuta wykorzysta w codziennej pracy

Rola przedstawiciela farmaceutycznego jest bardzo istotna. Pełni on funkcję pośrednika między firmą farmaceutyczną a pracownikami aptek. Przedstawiciele firm farmaceutycznych odwiedzają apteki regularnie w celu utrzymania pozytywnej relacji między firmą a farmaceutami, poinformowaniu o nowościach oraz przedstawieniu oferty. Podczas wizyt przedstawicielskich chętnie pozostawiają także małe upominki. Niestety nie wszystkie cieszą się aprobatą wśród farmaceutów. Chcesz odpowiednio wyposażyć swoich przedstawicieli w materiały przydatne podczas codziennej pracy w aptece? Czytaj dalej.

Czy przekazywane prezenty dla farmaceutów są regulowane prawnie?

Przyjmowanie prezentów przez farmaceutów od przedstawicieli firm farmaceutycznych zostało uregulowane prawnie. Art. 58 ust. 1 Prawa Farmaceutycznego mówi: „Zabrania się […] reklamy produktu leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści materialnych. Jednocześnie zgodnie z art. 58 ust. 2 Prawa Farmaceutycznego zabronione jest również przyjmowanie tego typu prezentów”.
Prawo farmaceutyczne reguluje także kwestie wartości prezentów przekazywanych przez przedstawicieli. Wartość upominków nie może przekraczać 100 zł. Muszą być związane z praktyką medyczną lub farmaceutyczną i posiadać znak reklamujący daną firmę. Ograniczenia dotyczące upominku nie dotyczą darmowych próbek produktów leczniczych. Dopuszczalne jest wydawanie próbek przez sprzedawców lub producentów leków osobom prowadzącym obrót produktami medycznymi. Każda próbka musi zawierać Charakterystykę Produktu Leczniczego i nie może posiadać w składzie pochodnych substancji odurzających, psychotropowych.
Prezenty dla farmaceutów powinny spełniać zarówno wymogi ustawowe, jak i być narzędziem wspierającym farmaceutów w codziennej pracy. Przed przekazaniem podarunku pracownikowi apteki firma farmaceutyczna powinna rozważyć skuteczność upominku. Farmaceutyczne prezenty niejednokrotnie zajmują zakurzone parapety. Jest to niewątpliwie miły gest ze strony firmy, jednak o ile atrakcyjniejszy byłby taki, który realnie miały wpływ na podniesienie kompetencji pracownika apteki?

Wsparcie pracy przedstawicieli

Materiały marketingowe w postaci książek, bonów do wykorzystania na dowolny kurs na platformie edukacyjnej dla farmaceutów cieszą się ogromnym powodzeniem. Odpowiednio dobrane do potrzeb farmaceutów upominki mogą przyczynić się do zbudowania pozytywnego wizerunku marki. Kluczowym aspektem do nawiązania relacji jest poznanie potrzeb pracowników aptek oraz realnego zapotrzebowania na oferowane przedmioty.
Wartość materiałów przekazywanych farmaceutom jest kluczowa, nie mniej jednak odpowiednio przygotowane materiały edukacyjne także mogą mieścić się w ustawowej granicy 100 zł. Wśród farmaceutów cieszą się ogromną popularnością zarówno książki, vouchery, jak i fartuchy, przedmioty użyteczne podczas pracy.
Farmaceuci nie reagują już z tak dużym entuzjazmem na produkty takie, jak: długopisy, ulotki, notatniki i kubki, których ilości w aptece są zatrważające. Nie oznacza to jednak, że firmy powinny w pełni rezygnować z prezentów przekazywanych przez przedstawicieli. Jest to istotny element promocji, lecz aby był skuteczny, musi być przemyślany i prawidłowo przygotowany.

Materiały marketingowe od przedstawicieli dla farmaceutów

Kontakt firm farmaceutycznych i farmaceutów jest bardzo istotny. Budowanie świadomości w oczach farmaceutów wpływa w sposób pozytywny na późniejsze rekomendacje. Firma bazująca na pozytywnej relacji z pracownikami aptek cieszy się zarówno renomą w środowisku aptecznym, jak i lepszymi wynikami sprzedaży. Farmaceuci chętnie rekomendują produkty,  o których skuteczności są pewni, oraz o których informacje zostały im w prosty sposób przekazane. Upominki przekazywane przez przedstawicieli mogą stanowić bazę do budowania relacji.
Firma farmaceutyczna zakupując prezenty dla farmaceutów, powinna uwzględnić rodzaj materiału oraz często wychodzące podczas rozmowy z farmaceutą konkretne potrzeby. Produkt, który farmaceuta będzie czynnie użytkował, nie tylko pozwoli pozostać firmie w jego pamięci, ale także wytworzy pozytywne skojarzenia z marką.

Jakie materiały edukacyjne przekazać farmaceutom podczas wizyty przedstawicielskiej?

3PG stawia przede wszystkim na wsparcie w sferze edukacyjnej farmaceutów. Prezenty proponowane przez naszą firmę bazują na informacjach, które pozyskaliśmy z przeprowadzonych raportów branżowych oraz doświadczeń związanych z pracą w aptece. Pozostajemy w stałym kontakcie z farmaceutami, tworząc materiały w pełni dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.
Dbamy, aby wszystkie pozycje tworzone przez nasze wydawnictwo spełniały niezbędne normy i były w pełni użyteczne podczas codziennej pracy w aptece.
Firmy farmaceutyczne chętnie wykorzystują potencjał Wydawnictwa Farmaceutycznego, bazując na materiałach reklamowych tworzonych we współpracy z podmiotem należącym do 3PG. Wartość edukacyjna, jaką niosą ze sobą materiały wydawnictwa, jest bardzo chętnie wykorzystywana przez farmaceutów.
Książki wydawnictwa farmaceutycznego, reprinty, bony oraz szkolenia cieszą się dużym powodzeniem z uwagi na użyteczny charakter materiałów. Pracownicy aptek wykazują większe zainteresowanie produktami, które mogą wykorzystać podczas codziennej pracy i nie pełnią funkcji zbieraczy kurzu.

Przedstawiciel farmaceutyczny – materiały dla farmaceutów

Oferta Wydawnictwa Farmaceutycznego zakłada zarówno dedykowany nakład podręcznika, w którym umieszczone są reklamy poszczególnych produktów, jak i podręcznik z naklejką tworzony we współpracy z firmą. Podręcznik ten zawiera na tylnej okładce podręcznika reklamę leku lub suplementu.
Sieć aptek może wykorzystać dedykowany nakład Wydawnictwa Farmaceutycznego jako jedną z form edukacji. Książki mogą stanowić element wyposażenia farmaceutycznej biblioteczki i pełnić funkcję materiałów pomocnych podczas codziennej pracy farmaceuty. Treść dostosowana jest zarówno do potrzeb farmaceutów z długim stażem, jak i studentów/techników farmacji. Dzięki prostej i czytelnej formie podręcznik może stać się idealnym narzędziem do uzupełnienia wiedzy farmaceutów praktyków.
Natomiast firma farmaceutyczna może wykorzystać dedykowany nakład Wydawnictwa Farmaceutycznego jako jedną ze specjalistycznych form promocji. Książki mogą być rozdysponowywane podczas wizyt przedstawicielskich oraz jako materiał dydaktyczny rozdawany podczas szkoleń tradycyjnych lub produktowych.
Podręcznik z naklejką może być użyty, podobnie jak dedykowany nakład, jako jedna z form promocji – może pełnić funkcję zarówno marketingową, jak i dydaktyczną. Książki sponsorowane mogą być chętniej zakupywane przez sieć aptek, z uwagi na swoją cenę. Nakład z naklejką może być także rozdysponowywany podczas wizyt przedstawicielskich oraz jako materiał dydaktyczny rozdawany podczas szkoleń tradycyjnych lub produktowych.

Bony podarunkowe – Wsparcie pracy przedstawiciela farmaceutycznego

Bon na szkolenie lub warsztaty do idealny sposób na zachęcenie farmaceutów do dalszej edukacji oraz poznawania oferty firmy. Firma farmaceutyczna może zaoferować farmaceucie voucher na warsztaty omawiające produkt lub suplement, który posiada w swojej ofercie. Jest to świetny sposób na dopełnienie wizyty przedstawicielskiej.
Bony do Wydawnictwa Farmaceutycznego mogą zostać wykorzystane jako forma nagrody w konkursie oraz jako prezent od przedstawiciela. Pełnią funkcję upominku, który trwale zostaje zapamiętany przez farmaceutę i buduje w jego oczach partnerską wizję firmy. Jest to zawsze trafiony prezent, ponieważ farmaceuta sam wybiera jakie materiały chciałby zakupić przy wykorzystaniu bonu. Firma zyskuje miano dbającej o farmaceutę oraz otwartej na zgłaszane przez pracowników aptek potrzeby. Rośnie rozpoznawalność marki oraz jej pozytywny odbiór przez farmaceutów.
W naszej ofercie posiadamy także bony na platformę Farmaceuta.pro, które mogą być przekazywane farmaceutom jako forma nagrody w konkursie organizowanym dla farmaceutów lub pracowników sieci aptek. Występują w różnych wariantach cenowych, uzależnionych od potrzeb klientów.

Reprint publikacji wydawnictwa – Wzmocnienie współpracy z sieciami aptek

Równie ciekawym formatem jest reprint dowolnej publikacji Wydawnictwa. Reprint to około dwudziestostronicowe materiał dydaktyczny oparty na określonym zagadnieniu chorobowym pełni funkcję „wycinka” książki. Reprint stanowi jeden z rozdziałów podręczników Wydawnictwa Farmaceutycznego. Zawiera zarówno treści pisane, jak i w formacie graficznym. Umożliwia skuteczny przekaz informacji edukacyjnych oraz marketingowych, poprzez wzbogacenie wybranego rozdziału podręcznika o informację na temat produktu klienta.
W ofercie Wydawnictwa Farmaceutycznego znaleźć można także kultowego podręcznika Leki pierwszego wyboru. Klient, dokonując zakupu reprintu, zyskuje na zbudowaniu pozytywnego wizerunku marki w oczach farmaceuty. Firma zyskuje miano dbającej o potrzeby farmaceuty, jednocześnie mając pewność, że produkt z jej logo farmaceuta posiada zawsze pod ręką. Podręcznik leki pierwszego wyboru powstał w oparciu o najważniejsze informacje, które niezbędne są farmaceucie podczas pracy za pierwszym stołem. Formuła zeszytu umożliwia powrót do treści w każdym momencie oraz szybkie odnalezienie niezbędnych informacji podczas pracy za pierwszym stołem. Opis schorzenia składa się z takich elementów jak: objawy, różnicowanie, leki pierwszego wyboru, leki dodatkowe, leki na receptę, metody niefarmakologiczne i wskazówki praktyczne. Każdy zeszyt stanowi odrębne kompendium wiedzy na temat wybranej dolegliwości.

Zeszyty apteczne – wsparcie edukacyjne farmaceutów

Jedną z równie interesujących propozycji naszego Wydawnictwa są Zeszyty Apteczne. Jest to seria publikacji, w których, na przykładzie konkretnego pacjenta, omówiony został doboru preparatu w danym schorzeniu. Jest to źródło skondensowanej wiedzy dostępne w formie elektronicznej do bezpłatnego pobrania lub w formacie papierowym.
Zeszyt zawiera metryczkę pacjenta, rozpoznanie, zasady doboru preparatu, algorytm postępowania w aptece, przegląd preparatów, omówienie przypadku, checklistę konsultacji w aptece, a także rozszerzoną informację o produkcie/marce. Jest to materiał, który przede wszystkim skupia się na aspektach pracy za pierwszym stołem, które mogą sprawić farmaceucie trudności. Firma, tworząc materiał we współpracy z 3PG, otrzymuje możliwość dystrybucji na szeroką skalę, co stanowi dodatkowy atut prezentowanego materiału. Zwiększona świadomość na temat produktu oraz ułatwiona praca skutkują wzrostem rekomendacji prowadzących do dokonania zakupu.

Wysokiej jakości materiały dla farmaceutów

Inwestycja w materiały edukacyjne dla farmaceutów doceniana jest w sposób szczególny przez pracowników aptek. Farmaceuci chętnie wykorzystują możliwość edukacji oraz poszerzania swoich horyzontów w sposób praktyczny poprzez np. udział w warsztatach. Zainteresowanie pozycjami wydawnictwa farmaceutycznego potwierdza chęć pozyskiwania wiedzy przez farmaceutów. Według opinii farmaceutów biorących udział w badaniu „Czego chcą farmaceuci?” organizowanym przez 3PG w roku 2019, aż 83% badanych biorących udział w badaniu uznało obiektywny podręcznik z dodatkowymi stronami reklamowymi za wartościowy prezent przekazany przez przedstawicieli pracownikom aptek. Wydawnictwo farmaceutyczne dostarczyło już ponad 60 tys. sztuk pozycji do farmaceutów, co jednoznacznie wskazuje na rosnące powodzenie materiałów edukacyjnych dla farmaceutów.

Tworzymy materiały edukacyjne przydatne w codziennej pracy

Stworzenie materiałów, które poza wartością marketingową będą także użyteczne w codziennej pracy w aptece, są nie lada wyzwaniem dla firm farmaceutycznych. Tworzenie materiałów na masową skalę w postaci długopisów lub kubków, które zajmują przestrzeń aptecznych składzików, jest niewątpliwie łatwiejsze, ale czy równie efektywne. Farmaceuci biorący udział w badaniach 3PG, stwierdzają jednoznacznie, że materiały edukacyjne są dla nich wartością o wiele większą niż produkty, których przeznaczenie nie jest związane z ich pracą. Chętnie wykorzystują książki oraz ulotki zawierające treści przydatne podczas codziennej pracy w aptece i rekomendują produkty firm, które z dbałością przygotowują swoich przedstawicieli do prowadzonych rozmów handlowych. Prawidłowo przygotowany oraz wyposażony przedstawiciel stanowi element firmowego sukcesu.

Sprawdź ofertę Wydawnictwa Farmaceutycznego i wykorzystaj potencjał materiałów przygotowywanych we współpracy z praktykami. Spraw, by materiały przekazywane przez Twoich przedstawicieli miały realną wartość w oczach farmaceuty.

Sprawdź nasze case study

Case study – Wzbogacenie współpracy z sieciami aptek

Czytaj →

Case study – Kampania dla leku probiotycznego

Czytaj →

Case study – Kampania omnichannel dla leku przeciwbólowego

Czytaj →

Case study – Mailing z doniesieniem i konkurs dla farmaceutów

Czytaj →

Case study – Reklama displayowa aerozolu na skórę do odkażania

Czytaj →

Subskrybuj newsletter #knowledgedelivered.

Zapisz się, by otrzymać darmowy dostęp do naszego autorskiego e-book'a - Dotarcie do farmaceutów. Zyskaj wiedzę, która daje przewagę w docieraniu do farmaceutów

Twoje imię(wymagane)
Zgoda(wymagane)

Więcej wpisów

36% farmaceutów uważa, że nie otrzymują odpowiedniej wiedzy na temat produktów od Przedstawicieli – Dane 3PG

Wizyty Przedstawicieli w aptekach nie zawsze przynoszą pożądane efekty. Odpowiednie przygotowanie z zakresu wiedzy produktowej jest kluczem do dodarcia do farmaceuty.
Czytaj →
Czy przedstawiciel może być partnerem w rozmowie z farmaceutą? - 3PG - wyjaśnia

Czy przedstawiciel może być partnerem w rozmowie z farmaceutą? – 3PG wyjaśnia

Wizyty przedstawicielskie to istotny element promocji produktu. Ale czy takie działanie jest skuteczne? Co zrobić, aby farmaceuta chciał dowiedzieć się czegoś więcej? Czy przedstawiciel farmaceutyczny ...
Czytaj →

7 zasad, które gwarantują sukces kampanii

Oczekiwania farmaceutów a komunikacja marketingowa producentów 84% farmaceutów zadeklarowało, że to wiedza na temat produktu ...
Czytaj →
Scroll to Top