fbpx

Badania rynku farmaceutycznego

Badanie rynku farmaceutycznego to badanie, które ma na celu poznać farmaceutów, ich aktualny stan wiedzy, preferencje oraz potrzeby. Badania te mogą być wykonywane przy wykorzystaniu różnych metod statystycznych. Przeprowadzane są na reprezentatywnej grupie farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Badania rynku tworzone przez 3PG wyróżnia:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat badań, które prowadzimy, czytaj dalej. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci lepiej poznać potrzeby farmaceutów – skontaktuj się z nami mailowo, telefoniczne lub uzupełniając formularz.

Zapytaj o badania rynku farmaceutycznego

Kluczowe założenia

Badania rynku farmaceutycznego: co dzięki nim osiągniesz?

Badanie rynku niesie ze sobą wiele korzyści. Bazując na danych firma ma pewność, że podejmowane przez nią działania odpowiadają na realne potrzeby farmaceutów. Zyskuje wiedzę na temat ich potrzeb oraz poziomu świadomości na temat produktu. Kluczowe w komunikacji do farmaceutów jest rozpoznanie aktualnej sytuacji na rynku oraz udzielenie odpowiedzi na to czego potrzebują farmaceuci.  

Zbudowanie wizerunku marki specjalistycznej

Dzięki poznaniu potrzeb farmaceutów i odpowiedzi na nie, zbudujesz wizerunek swojej marki jako specjalistycznej. Zyskasz uznanie w oczach farmaceutów

Zdobycie zaufania farmaceutów

Farmaceuci, którzy widzą Twoje zaangażowanie w poznanie ich potrzeb oraz zrozumienie ich punktu widzenia będą darzyć Twoją firmę większym zaufaniem.

Wytypowanie głównych komunikatów

Badania rynku pozwalają na ustalenie na jakich komunikatach należy się skupić działając na rynku farmaceutycznym. Dzięki temu firma wie jakie przewagi produktu uwydatnić.

Zrozumienie Czego chcą farmaceuci?

Dzięki badaniu uzyskasz odpowiedź na nurtujące pytanie o treści: "Czego chcą farmaceuci?" Na podstawie, którego będziesz mógł oprzeć działania marketingowe.

CZy wiesz, że naszym kampaniom zaufali M.IN.:
Wyzwanie

Przeprowadzenie miarodajnego badania

Przeprowadzenie skutecznego badania wymaga zachowania pewnych stałych elementów, takich jak wytypowanie odpowiedniej grupy docelowej oraz jej liczebności. Badania, które firmy realizują mogą nie być w pełni miarodajne. Aby badanie można było uznać za wiarygodne wypełnić je musi określona grupa podmiotów należących do grupy docelowej. Grupa docelowa powinna zostać wyodrębniona z populacji, co może okazać się w przypadku rozproszonych grup zawodowych nieco bardziej czasochłonne.

Błędne wytypowanie grupy docelowej – udział w badaniu nieaktywnych farmaceutów lub podmiotów nie związanych z farmacją

Powoduje to

Nie prawidłowo wytypowana grupa docelowa może przyczyniać się do braku skuteczności prowadzonego badania. Farmaceuci są rozproszoną grupą zawodową co dodatkowo to utrudnia. 

Nieprawidłowo skonstruowane badanie. Nie uwzględniające wystarczającej próby

Powoduje to

Wartość minimalnej próby ustalana jest w zależności od liczby osób wykonujących dany zawód w całej populacji. Wytypowanie zbyt małej próby może nie przyczynić się do powodzenia badania. 

Błędnie wykonane badanie, z  którego wynikające statystyki nie odpowiadają na potrzeby firmy. 

Powoduje to

Badanie powinno zostać skonstruowane w taki sposób, by rozwiewało wątpliwości z jakimi aktualnie mierzy się firma. Nieprawidłowo skonstruowane badanie nie przyczyni się do poprawy świadomości na temat potrzeb farmaceutów.

Rozwiązanie

Zlecenie nam przeprowadzenia badania

Rozwiązaniem proponowanym w przypadku braku możliwości stworzenia  miarodajnego badania poprzez dział naukowy firmy jest zlecenie wykonania badania firmie zewnętrznej. 

W 3PG zajmujemy się badaniem rynku farmaceutycznego oraz potrzeb farmaceutów.  Prowadzimy wysokiej jakości badania na bazie, których formułujemy wnioski. Przeprowadzimy badanie, dzięki któremu uzyskać odpowiedź na nurtujące kwestie.

Porozmawiajmy o tym, jak sprawić by farmaceuci polecali Twoje produkty

strona 3PG grafiki (9)

Wybór tematu badania

Wybór tematyki badania jest kluczowy do rozpoczęcia pracy. Tematyka badania skupiona powinna być na celu jaki chcemy przy pomocy jego osiągnąć. Badanie może odpowiedzieć nam na pytania dotyczące:

  • Świadomości produktowej farmaceutów
  • Znajomości substancji występujących w produkcie
  • Potrzebach farmaceutów, by móc lepiej do nich dopasować rozdysponowywane materiały marketingowe
  • Poziom rekomendacji produktu

Wybór tematu to kluczowy etap, który pozwala nam przejść do kolejnego elementu tworzenia badania – wytypowania rodzaju oraz metody pomiaru. Istotne jest, aby na każdym etapie pamiętać po co badanie jest przeprowadzane i jaką realną korzyść firma z niego wyniesie.

Przeczytaj case study

Case study – Kampania omnichannel dla leku przeciwbólowego

Wybór rodzaju badania oraz metody jego przeprowadzenia

Kluczowe na tym etapie jest rozpoznanie jaka metoda oraz jaki rodzaj badania najlepiej odpowie na potrzeby firmy. Metody prowadzenia badań statystycznych są różne, począwszy od klasycznych w formie wywiadu, po formularz online. Wybór metody uzależniony jest od preferencji oraz możliwości jakimi dysponują firmy zewnętrzne. Aktualnie do najpopularniejszych form badania zaliczyć może formularz online.

Wytypowanie grupy docelowej, także może odbyć się na wiele sposobów. Istotne, aby grupa ta złożona była z farmaceutów i techników, którzy są aktywni zawodowo. Zanim podejmiesz się współpracy z firmą upewnij się, że grupa odbiorców badania jest wytypowana w maksymalnie rzetelny sposób i są to farmaceuci pracujący za pierwszym stołem.

Rodzaje badań prowadzone w 3PG

Oferujemy przeprowadzenie badania CAWI pogłębionego o badanie fokusowe. Posiadamy bazę farmaceutów praktyków, którzy czynnie uczestniczą w prowadzonych przez nas badaniach, w tym w badaniu rekomendacji.

Oferowane przez nas formaty badań to:

  • Badania rekomendacji – oferujemy przeprowadzenie badania CAWI z udziałem pracowników pierwszego stołu (150 osób) z pogłębieniem przez badanie z udziałem grupy fokusowej (15 osób).
  • Dedykowane badania – umożliwiamy stworzenie dedykowanego badania skoncentrowanego na potrzebach firmy. Dedykowane badania realizowane są w oparciu o potrzeby i wytyczne firmy farmaceutycznej

Porozmawiajmy o tym, jak sprawić by farmaceuci polecali Twoje produkty

strona 3PG grafiki (9)

Czego mogą dotyczyć badania?

Badania te mogą dotyczyć zarówno produktu, linii produktów, jak i dowolnego zagadnienia związanego z potrzebami rynku i farmaceutów. Wyniki badania i płynące z niego wnioski przedstawione są w postaci gotowego raportu, przeznaczonego do wykorzystania na wyłączność klienta wraz z opisami i odpowiednim objaśnieniem badań w nich przedstawionych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Projektujemy badanie i układamy pytania ankietowe we współpracy z klientem, dzięki czemu otrzymuje pełne statystyki dotyczące poruszanych kwestii w wersji elektronicznej. Badanie poruszać może wybrane przez firmę zagadnienia związane z procesem rekomendacji. Jest to w pełni przygotowane i opracowane badanie, które umożliwia wyciągnięcie wniosków przydatnych podczas tworzenia kampanii.

W naszej bazie jest 17 000 osób, z czego 90% osób to aktywni zawodowo farmaceuci i technicy farmaceutyczni.

W badaniu rekomendacji uczestniczy:

  • Badanie CAWI – 150 aktywnych zawodowo farmaceutów i techników farmaceutycznych, pracujących w aptekach otwartych.
  • Badanie IDI – 15 aktywnych zawodowo pracowników aptek.
Dajemy gwarancje dotarcia z badaniem do farmaceutów praktyków. 
ZAUFALI NAM M.IN.

POZNAJ 3PG

Poznaj nas lepiej i dowiedz się, czemu wybierają nas topowe firmy farmaceutyczne

Utrwalenie świadomości produktowej

Badanie pozwoli Ci na ustalenie, w jaki sposób farmaceuci postrzegają Twój produkt oraz jaką mają wiedzę na jego temat.

Poznanie rynku farmaceutycznego

Badanie umożliwia poznanie rynku farmaceutycznego, potrzeb farmaceutów i ich preferencji.

Zrozumienie potrzeb farmaceutów

Badanie umożliwia zrozumienie potrzeb farmaceutów oraz udzielenie odpowiedzi na wątpliwości z jakimi mierzy się firma

Poznaj cechy naszej usługi

Elementy badań rynku farmaceutycznego

Wiarygodne badania

Badania tworzone przez 3PG cieszą się wysokim stopniem wiarygodności. Ich skuteczność potwierdzona jest udziałem farmaceutów praktyków w nich uczestniczących.

Przebadana świadomość produktowa

Sprawdzimy świadomość farmaceutów na temat Twojego produktu, by skutecznie dobrać rodzaje działań marketingowych do jego promocji.

Poznasz potrzeby farmaceutów

Dzięki prowadzonym badaniom wiemy, czego potrzebują farmaceuci i możemy przygotować materiały, które będą odpowiedzią na te potrzeby.

Rozwiejemy wątpliwości

Pomożemy Ci rozwiać wszelkie wątpliwości na tematy niezbędne do przeprowadzenia promocji Twojego produktu.

Badania dostosowane do Twoich potrzeb

Stworzymy badania odpowiadające na Twoje potrzeby, co dodatkowo ułatwi działanie Twojego wewnętrznego działu naukowemu.

Poznanie grupy docelowej

Dzięki badaniu poznasz specyfikę pracy za pierwszym stołem oraz obiekcje farmaceutów.

Scroll to Top