fbpx

Szkolenia dla farmaceutów

Szkolenia dla farmaceutów mają na celu usystematyzowanie wiedzy farmaceuty w zakresie wybranego zagadnienia. Szkolenie może zostać zrealizowane na zlecenie firmy farmaceutycznej i omawiać tematykę związaną z wybranym schorzeniem.

Szkolenia tworzone przez 3PG wyróżnia:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkolenia dla farmaceutów, które prowadzimy, czytaj dalej. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci przekazać wiedzę na temat Twojego produktu farmaceutom – skontaktuj się z nami mailowo, telefoniczne lub uzupełniając formularz.

Zapytaj o szkolenia dla farmaceutów

Szczególnie interesuje mnie:(wymagane)
Zgoda(wymagane)
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Kluczowe założenia

Szkolenia dla farmaceutów: co dzięki nim osiągniesz?

Szkolenia dla farmaceutów organizowane na zlecenie firm farmaceutycznych przyczyniają się do wzrostu rozpoznawalności produktu oraz skutecznej jego rekomendacji. Niosą ze sobą możliwość edukacji farmaceuty na temat produktu oraz możliwości jego rekomendacji. Sprawdź, co możesz zyskać wykorzystując szkolenia do promocji swoich produktów. 

Wsparcie farmaceutów w codziennej pracy

Szkolenie dla farmaceutów może w sposób pozytywny wpłynąć na poszerzenie wiedzy pracowników aptek i przyczynić się do podwyższenia jakości ich pracy, a także ilości skutecznych rekomendacji.

Nawiązanie relacji z farmaceutami

Dzięki szkoleniom organizowanym dla farmaceutów zyskujesz możliwość zwiększenia dotarcia do farmaceutów i nawiązania z nimi współpracy, oferując im wartość edukacyjną. Twoja marka zyskuje w ich oczach, a produkt staje się bardziej rozpoznawalny.

Wytypowanie głównych komunikatów

Przekazanie farmaceutom informacji niezbędnych do wytypowania pacjenta oraz przeprowadzenia rekomendacji umożliwi farmaceutom skuteczniejszą rekomendację.

Edukacje w zakresie wiedzy produktowej

Dzięki szkoleniu farmaceuta nabędzie wiedzę dotyczącą produktu i przyswoi ją w skuteczny sposób, co przełoży się na ilość rekomendacji.

CZy wiesz, że naszym kampaniom zaufali M.IN.:
Wyzwanie

Przygotowanie interesującego szkolenia

Wyzwaniem, z jakim mierzą się firmy farmaceutyczne jest stworzenie warsztatów odpowiadających na potrzeby farmaceutów i jednocześnie przekazanie w trakcie jego trwania wiedzy produktowej przydatnej w codziennej pracy za pierwszym stołem.

Szkolenie musi mieć na tyle atrakcyjną formułę, by farmaceuci chcieli chętnie w nim uczestniczyć i aktywnie zdobywać wiedzę. Należy przede wszystkim poznać potrzeby farmaceutów i tego, jaka forma komunikacji podczas szkolenia będzie odpowiednia. Rekomendujemy szkolenia, w których farmaceuta będzie czynnie uczestniczył i będzie mógł zdobyć wiedzę i umiejętności w praktyczny sposób.

Szkolenie, które nie aktywizuje farmaceutów i nie zachęca do uczestnictwa w nim.

Powoduje to

Szkolenia, które nie aktywizują pracowników aptek, lecz działają nużąco, nie przyczyniają się do przyswojenia przez nich informacji produktowych. 

Nieprawidłowo skonstruowane szkolenie. Nie przekazujące wiedzy produktowej w skuteczny sposób.

Powoduje to

Spotkanie poza wartością edukacyjną powinno nieść także informację produktową, przekazaną w taki sposób, by ułatwić farmaceucie rekomendację. 

Szkolenie, które nie jest dopasowane do potrzeb grupy docelowej 

Powoduje to

Farmaceuci nie chcą uczestniczyć w nużących szkolenia, które nie przynoszą wartości edukacyjnej i nie poruszają zagadnień przydatnych podczas pracy za pierwszym stołem. 

Rozwiązanie

Zlecenie przeprowadzenia szkolenia 3PG

Rozwiązaniem proponowanym w przypadku chęci stworzenia angażującego szkolenia nastawionego na przekazanie farmaceutom wiedzy produktowej. Nasze szkolenia wspierają edukację w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia w późniejszym czasie rekomendacji przez farmaceutę.

Warsztaty tworzone przez 3PG cechuje praktyczny charakter i przede wszystkim udział profesjonalistów – farmaceutów praktyków, którzy nabytą wiedzę pragną przekazywać dalej. 

 

Porozmawiajmy o tym, jak sprawić by farmaceuci polecali Twoje produkty

strona 3PG grafiki (9)

Okres warsztatów

Okres ustalany jest ramach ustaleń prowadzonych wraz z firmą farmaceutyczną. Firma, dokonując wyboru dnia i godziny szkolenia powinna zwrócić szczególną uwagę na potrzeby farmaceutów i godziny ich dostępności.

Jeśli warsztaty organizowane jest dla farmaceutów pracujących dla wybranej sieci, konieczne jest ustalenie, w jakich godzinach możliwe jest jego przeprowadzenie oraz w jakich dniach firma zgłasza dyspozycyjność pracowników.

Przeczytaj case study

Interaktywne case study podczas cyklów spotkań dla farmaceutów

Cel szkolenia farmaceutów

Celem spotkania jest zarówno:

 • Przybliżenie farmaceutom sylwetki produktu, omówienie jego sposobu działania na określone zjawisko chorobowe, a także ogólna promocja produktu oparta na przekazaniu wiedzy, w jaki sposób i komu rekomendować lek/suplement.
 • Wsparcie farmaceutów w codziennej pracy i edukacja pracowników aptek w ramach wybranego zagadnienia, która przyczyni się do późniejszej skuteczniejszej rekomendacji.

Należy zwrócić uwagę, że warsztaty stworzone myślą o potrzebach pracowników aptek cieszyć się będzie większym powodzeniem, niż szkolenie oparte tylko na przekazaniu wiedzy produktowej. Farmaceuci chętniej będą uczestniczyć w szkoleniu, z którego nabędą realną wartość niezbędną podczas pracy za pierwszym stołem.

Forma szkolenia

Forma warsztatów może być zarówno stacjonarna i online.

 • Warsztaty stacjonarne umożliwia aktywizacje pracowników aptek oraz zastosowanie praktycznych przykładów podczas sekcji warsztatowej. Umożliwia nawiązanie bezpośredniej relacji z farmaceutami przez przedstawicieli firm i poznanie ich potrzeb.
 • Szkolenie online to format oparty na przeprowadzeniu szkolenia przy pomocy aplikacji, dzięki której farmaceuci będą mieć możliwość połączenia z prowadzącym szkolenie. Jest to ciekawa alternatywa, lecz mniej efektywna, ponieważ kontakt z farmaceutą nie jest bezpośredni. Prawidłowo przeprowadzone szkolenie online może także przyczynić się w sposób znaczący do lepszego postrzegania przez farmaceutę firmy i produktu.

Zarówno szkolenia online, jak i stacjonarne umożliwiają edukację poprzez praktyczne ćwiczenia. Podział na część merytoryczną oraz praktyczną umożliwia zdobycie wiedzy w przystępny sposób. Farmaceuta zdobywa wiedzę w jaki sposób rekomendować produkt oraz jak wytypować pacjenta do jego rekomendacji.

Porozmawiajmy o tym, jak sprawić by farmaceuci polecali Twoje produkty

strona 3PG grafiki (9)

Jak podchodzimy do prowadzenia szkoleń w 3PG?

Naszym celem jest stworzenie szkoleń, które będą angażować w opiekę nad pacjentem, przyczynią się do skuteczniejszych i trafniejszych rekomendacji. Farmaceuta nabędzie informacje  niezbędne do rozpoznania problemu, z jakim przychodzi do niego pacjent oraz umiejętności polecenia odpowiedniego preparatu.

Szkolenia tworzone przez nasz zespół ułatwiają farmaceucie budowanie odpowiednich standardów postępowania, które skracają czas i przynoszą satysfakcję z przeprowadzonej konsultacji, dodatkowo ułatwiając przeprowadzenie procesu rekomendacji.

Jakie atuty mają szkolenia prowadzone przez nas?

 • Format praktyczny umożliwia nawiązanie relacji z farmaceutami i przekazanie wiedzy w skuteczny sposób. Aktywizacja uczestników przyczynia się do lepszego odbioru szkolenia i umożliwia utrwalenie nabytej wiedzy w praktyce.
 • Farmaceuta jest zaangażowany w całym procesie spotkania w jego przebieg, aktywnie uczestniczy w warsztatach, dzięki czemu dowiaduje się więcej o produkcie oraz komu warto go rekomendować.
 • Szkolenie pozwalana na spojrzenie na firmę z perspektywy dbającej o rozwój farmaceuty i wzmocnienie jej wizerunku i pozytywnego odbioru.

Harmonogram

Harmonogram warsztatów konieczny jest do ustalenia jego przebiegu oraz układu poszczególnych sekcji. Szkolenie powinno być odpowiednio zaplanowane oraz uwzględniać przerwy, czy czas na powtórkę lub sprawdzenie nabytej wiedzy. Jeśli jest to szkolenie organizowane dla farmaceutów, kluczowe jest ustalenie harmonogramu, który zachęci farmaceutów do udziału w szkoleniu.

Z harmonogramu farmaceuta dowie dowiesz się:

 • Z jakich części składa się szkolenie?
 • Czego będą dotyczyć poszczególne sekcje szkolenia?
 • Ile trwa szkolenie?
 • Jakie są główne jego elementy?
 • Czy plan szkolenia odpowiada założeniom, jakie ma Twoja firma odnośnie do promocji produktu podczas szkolenia?
 • Czy szkolenie spełnia przyjęte wymagania?

Harmonogram ułatwia nie tylko rozplanowanie tego, jak będzie wyglądać spotkanie, ale także pozwala na ocenę szkolenia pod względem tego, czy spełnia wymagania założone przez firmę. Prawidłowo rozplanowany przebieg szkolenia pozwala na omówienie poszczególnych sekcji i ustalenie w jaki sposób przedstawiony zostanie produkt, jego właściwości itp.w

Plan i realizacja szkolenia

Proces przygotowania szkolenia może różnić się w zależności od formy jego przeprowadzenia. Szkolenie stacjonarne wymaga większych zasobów oraz większego zaangażowania ze strony organizatora, ponieważ konieczne jest ustalenie miejsca szkolenia oraz zapewnienia posiłku osobom w nim uczestniczącym. Szkolenia stacjonarne organizowane dla sieci aptek będą nieco różniły się od szkoleń otwartych. W ich przypadku kluczowe jest zachęcenie farmaceuty do udziału w szkoleniu.

Szkolenia online wymagają wytypowania platformy oraz przeprowadzenia zapisu na szkolenie. Jest to mniej wymagająca forma, lecz równie wartościowa.

Przygotowanie warsztatów powinno odbywać się na bazie uprzednio wprowadzonych założeń, tak aby ostatecznie zrealizowany został przyjęty cel. Wytypowanie celu jest kluczowe do podjęcia kroków niezbędnych do jego wykonania. Przygotowując szkolenie firma musi zastanowić się, jaki cel ma ono zrealizować. Czy będzie to poprawa wizerunku marki, czy przedstawienie lub zbudowanie go na nowo w oczach farmaceutów.

Jak prawidłowo zaplanować plan szkolenia?

 • Szkolenie powinno składać się z wyraźnie wyodrębnionych sekcji, po których następować będzie krótka przerwa.
 • Podział powinien zawierać zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, aby zarówno utrwalić wiedzę farmaceutów, jak i pokazać jak można wykorzystać ją za pierwszym stołem.
 • Spotkanie powinno omawiać zagadnienie w sposób wyczerpujący, tak aby odpowiadało na wszelkie wątpliwości farmaceuty.
 • Plan kursu powinien zawierać także test wiedzy, który pozwoli na ocenę efektów nauki i wskaże, nad czym należy jeszcze popracować.

Podsumowanie warsztatów

Podsumowanie spotkania to część skupiona na usystematyzowaniu wiedzy przedstawionej na szkoleniu oraz utrwaleniu wiedzy nabytej w trakcie jego trwania. Część ta pozwala także na rozpoznanie ewentualnych wątpliwości farmaceuty. Po szkoleniu farmaceuci mają także szanse ocenić przeprowadzone szkolenie oraz zaproponować uwagi.

Kluczowym aspektem podsumowania jest usystematyzowanie wiedzy przekazywanej farmaceutom w trakcie szkolenia. Podsumowanie zwieńczone jest także interaktywnym testem, który ma na celu sprawdzić nabytą przez farmaceutów wiedzę. Po szkoleniu farmaceuci oceniają satysfakcję ze szkolenia. 

 

ZAUFALI NAM M.IN.

POZNAJ 3PG

Poznaj nas lepiej i dowiedz się, czemu wybierają nas topowe firmy farmaceutyczne

Utrwalenie świadomości produktowej

Dzięki szkoleniu farmaceuta pozyska niezbędną wiedzę produktową do rekomendacji Twoich produktów

Dotarcie do farmaceutów

Dzięki szkoleniom farmaceutycznym budujesz wizerunek swojej marki w oczach farmaceutów i jednocześnie wpływasz na jej postrzeganie.

Zwiększanie ilości skutecznych rekomendacji

Dzięki przekazanej wiedzy produktowej oraz skutecznym formom aktywizacji farmaceutów podczas warsztatów zyskasz jeszcze więcej skutecznych rekomendacji.

Poznaj cechy naszej usługi

Elementy szkoleń dla farmaceutów

Format dopasowany do Twoich potrzeb

Oferujemy przeprowadzenie warsztaty zarówno w formie online, jak i stacjonarnej. Dzięki temu zyskujesz możliwość zakupu szkolenia dopasowanego do Twoich indywidualnych zapotrzebowań.

Praktyczne case study

Szkolenia poparte realnymi sytuacjami zza pierwszego stołu wpływają na wiarygodność przekazywanych informacji i zrozumienie przekazu przez farmaceutę.

Szkolenia dostosowane do potrzeb farmaceutów

Nasze warsztaty cechują się wysokim stopniem użyteczności. Wspierają farmaceutów w codziennej pracy, przekazując wiedzę niezbędną za pierwszym stołem.

Rozwiejemy wątpliwości

Nasze warsztaty przekażą farmaceutom wiedzę na temat produktów oraz możliwości ich rekomendacji

Praktyczny charakter szkoleń

Spotkanie w formie case study cechują się wysokim stopniem zaangażowania wśród farmaceutów, dzięki czemu chętniej przyswajają wiedzę produktową

Szkolenia tworzone przez farmaceutów praktyków

Szkolenia tworzone przez farmaceutów praktyków są cenionym źródłem wiedzy dla farmaceutów

Subskrybuj newsletter #knowledgedelivered.

Zapisz się, by otrzymać darmowy dostęp do naszego autorskiego e-book'a - Dotarcie do farmaceutów. Zyskaj wiedzę, która daje przewagę w docieraniu do farmaceutów

Twoje imię(wymagane)
Zgoda(wymagane)
Scroll to Top