fbpx

Kampania produktowa omnichannel

Kampania produktowa omnichannel to forma kampanii wykorzystująca do promocji produktu wiele kanałów komunikacji, w celu lepszego dotarcia do klienta — farmaceuty.

Kampanie 3PG wyróżnia:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kampanii marketingowej omnichannel do farmaceutów, czytaj dalej. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy promować Twój produkt – skontaktuj się z nami mailowo, telefoniczne lub uzupełniając formularz.

Zapytaj o kampanię dla swojego produktu​

Szczególnie interesuje mnie:(wymagane)
Zgoda(wymagane)
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Kluczowe założenia

Kampania produktowa omnichannel: co możesz dzięki niej osiągnąć?

Kampania produktowa omnichannel niesie ze sobą wiele korzyści. Powoduje, że farmaceuta lepiej zna produkt, dzięki czemu częściej i chętniej go poleca. Prawidłowo przeprowadzona kampania przyczynia się do zwiększenia ilości skutecznych rekomendacji. 

Jej powodzenie zależy od tego, czy farmaceuta otrzyma odpowiednią wiedzę i wskazówki, które wpłyną na jego przekonanie do produktu oraz świadomość komu i jak skutecznie go rekomendować.

Zwiększenie świadomości na temat istnienia marki

Wprowadzenie nowego produktu na rynek wiąże się z potrzebą utrwalenia wiedzy na jego temat w umysłach farmaceutów. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku mało znanych leków lub suplementów. Kampania pomoże Ci w zbudowaniu rozpoznawalności Twojej marki oraz poszczególnych jej elementów.

Wzrost przekonania do bezpieczeństwa i skuteczności produktu

Pomożemy Ci zbudować silny brand w świadomości farmaceutów. Zwiększymy ich umiejętności do rekomendacji oraz przekonanie do skuteczności i jego bezpieczeństwa. Farmaceuta, który zna produkt, jego właściwości oraz wskazania chętniej poleca go pacjentom.

Aktywna rekomendacja

Rekomendacja specjalisty może być czynnikiem decydującym w kwestii dokonania zakupu. Farmaceuta, który wie, w jaki sposób skutecznie dopasować profil pacjenta do produktu, przyczynia się do zwiększenia częstotliwości jego zakupu. Kampania pomoże Ci wpłynąć na zwiększenie częstotliwości rekomendacji.

Wzrost osobistego przekonania do produktu u farmaceutów

Farmaceuta, który zna produkt i chętnie go poleca, staje się na pewnym etapie tzw. fanem marki. Za sprawą kampanii możesz wpłynąć na to, czy farmaceuta poleci lek/suplement nawet swojej rodzinie.

CZy wiesz, że naszym kampaniom zaufali M.IN.:
Wyzwanie

Niewystarczająca skuteczność kampanii produktowych omnichannel pomimo dużych zasięgów​

Firmy farmaceutyczne doświadczają problemu związanego z niezawalającą skutecznością kampanii internetowych do farmaceutów. Czym to się objawia? Treści osiągają duże zasięgi, lecz nie przynoszą realnych efektów w postaci zwiększonej i skuteczniejszej rekomendacji produktów przez farmaceutów.

Firmy nie posiadają narzędzia, które wskazałoby realne efekty kampanii – wzrost poziomu rekomendacji.  

Powoduje to

Brak jasno określonych metod pomiaru skutkuje brakiem wiedzy na temat powodzenia podejmowanych działań, co nie pozwala na wyciągnięcie pełnych wniosków z kampanii.  

Treści umieszczone są w kanałach, których głównymi odbiorcami nie są farmaceuci i technicy farmaceutyczni.

Powoduje to

Komunikat, który nie dotarł do farmaceutów, nie mógł przyczynić się do wzrostu rekomendacji. Aby treść mogła być skuteczna, musi dotrzeć do farmaceutów i zostać przez nich przyswojona.

Rodzaj treści oraz tematyka nie odpowiadają na potrzeby grupy docelowej – farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Powoduje to

Jeśli poruszane w materiałach zagadnienia nie będą interesujące dla farmaceutów, zostaną pominięte. W efekcie komunikat marketingowy nie dotrze do grupy docelowej.

kampania omnichannel
Rozwiązanie

Strategicznie przygotowania kampania omnichannel do farmaceutów

Każda kampania ma za cel osiągnięcie jak najlepszych efektów w założonym budżecie. Przygotowanie odpowiedniej koncepcji jest kluczowym etapem kampanii. Konieczne jest określenie tego, co chcemy osiągnąć oraz dotarcie do realnych potrzeb, jakie farmaceuci mają w kontekście wybranego produktu lub schorzenia. Jak podchodzimy do planowania kampanii? Składa się na to kilka etapów, które omawiamy poniżej.

Porozmawiajmy o tym, jak sprawić, by farmaceuci polecali Twoje produkty

strona 3PG grafiki (9)

Etap I: Opracowanie koncepcji

Każda kampania ma za cel osiągnięcie jak najlepszych efektów w założonym budżecie. Kluczowe jest przygotowanie w taki sposób projektu kampanii, by ostatecznie móc cieszyć się wysokimi wynikami. Przygotowanie odpowiedniej koncepcji jest najważniejszym etapem kampanii. Kluczowe jest przyjęcie założeń dotyczących tego, co chcemy osiągnąć oraz jakie farmaceuci mają potrzeby w kontekście wybranego produktu.

Kampania przeprowadzona w sposób chaotyczny może nie przynieść tak wysokich efektów, jak spójny i prawidłowo przeprowadzony plan działania. Kluczową korzyścią z procesowego przeprowadzenia kampanii jest możliwość wprowadzenia modyfikacji w kolejnych jej edycjach, w celu optymalizacji wyniku.

kampania omnichannel

Okres prowadzenia kampanii omnichannel

Okres trwania kampanii to zakres czasowy promocji, jaki zakładany jest na działania marketingowe. Na czas trwania kampanii największy wpływ ma przewidziany budżet i okres zwiększonej sprzedażowy promowanego preparatu. Ustalenie okresu trwania kampanii jest kluczowe do zaplanowania ilości treści przewidzianych w określonym czasie. Istotne jest, aby wypełnić cały okres trwania kampanii. W niektórych sytuacjach liczba gotowych materiałów może okazać się zbyt duża.

Wybór komunikatów marketingowych

Wybór komunikatów marketingowych to podstawa tworzonych działań promocyjnych. Odbywa się poprzez szczegółową analizę przewag konkurencyjnych promowanego produktu oraz informacji, których brakuje farmaceutom, by go móc skutecznie rekomendować. Jak mogą wyglądać komunikaty marketingowe? Mogą być to odpowiedzi na wątpliwości pacjentów, nieznane informacje o preparacie, czy też wyróżniające go cechy. Ważne, aby były to komunikaty dotyczące bezpośrednio przewag produktu.

Jak podchodzimy do koncepcji kampanii omnichannel w 3PG?

3PG każda kampania oparta jest na utrwalonych i wypracowanych fundamentach. Doskonalimy je od początku naszej działalności. Bazujemy na danych, dostarczamy raporty i badania, dzięki czemu skuteczność naszych kampanii jest zawsze potwierdzona. Każda kampania planowana i prowadzona jest zgodnie z metodologią ACRA, zatem każdy jej element jest przemyślany i oparty o dane. Wszystkie działania monitorowane są na bieżąco, a firma zyskuje dostęp do naszych badań i raportów na spotkaniach z koordynatorem, z którym je omawia.

Głównym odnośnikiem naszych założeń podczas tworzenia kampanii produktowej jest badanie autoACRA, które bazuje na danych wewnętrznych firmy i poprzednich kampaniach. Jego celem jest zidentyfikowanie, z jakim problemem będziemy mierzyć się, tworząc kampanię. Przekazywane jest nam wraz z wypełnionym briefem przed podjęciem współpracy. Brief wraz z wypełnionym badaniem autoACRA stanowi podstawę naszych rozważań i pozwala na lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji klienta.

Kolejnym naszym wyróżnikiem jest badanie, które przeprowadzamy w celu oceny skuteczności komunikatów marketingowych. Firma farmaceutyczna wypełniając brief, uzupełnia także pole poświęcone proponowanym komunikatom. Są to hasła marketingowe, które uważa, że trafnie oddają cechy wyróżniające produktu. Dział naukowy 3PG uzupełnia komunikaty przedstawione przez firmę, a następnie przygotowuje badanie.

Metodologia ACRA

Stworzyliśmy projekt autorskiej metodologii projektowania kampanii o nazwie ACRA. Metodologia ACRA opiera się na określeniu 4 kluczowych wskaźników, decydujących o tym, czy farmaceuta dokona rekomendacji produktu pacjentowi w aptece. Na ich bazie przygotowywane są warianty komunikatów oraz dobierane kanały i formaty treści. Formaty treści, które dobieramy, mają pomóc wpłynąć na wybrane wskaźniki metodologii ACRA.

Nasze podejście do projektowania kampanii, w którym sposób przedstawienia komunikatu, format treści oraz sposób jej dystrybucji opracowane są, w taki sposób, by wpływać na konkretny czynnik ACRA, sprawiają, że kampanie są skuteczne, praktyczne i zapadają w pamięć pracownikom aptek.

Wskaźniki ACRA

Awareness

farmaceuta zna markę, dostępne postacie i jej podstawowe wskazania

Consideration

farmaceuta wie, dlaczego produkt wart jest rekomendacji

Recommendation​

farmaceuta umie sprawnie wytypować pacjenta do rekomendacji produktu i wie, jak tę rekomendację skutecznie przeprowadzić

Advocacy​

farmaceuta poleciłby produkt nawet swojej rodzinie

Jakie cechy posiadają treści stworzone według metodologii ACRA?

Metodologia ACRA powstała w odpowiedzi na potrzebę ustrukturyzowania procesu tworzenia kampanii. Opierając się na metodologii, jesteśmy w stanie określić, na jakie wskaźniki powinna oddziaływać kampania oraz jakie rodzaje treści do niej dostosować. Dobre planowanie pozwala osiągać lepsze rezultaty, dlatego w 3PG nie próbujemy wróżyć z fusów.

Etap II: Tworzenie treści

Content jest jednym z najpopularniejszych formatów treści marketingowych. Do jego przewag nad innymi formatami zaliczyć możemy:

 • Użytkowy charakter
 • Łatwość stworzenia
 • Możliwość przekazania wielu cennych informacji w przejrzysty sposób
 • Możliwość edycji na dowolnym etapie

Dobór formatów treści

Przede wszystkim należy zastanowić się jaki format treści będzie najlepszy do przekazania konkretnego komunikatu wybranej grupie docelowej. W niektórych przypadkach bardziej zasadne będzie wykorzystanie wideo niż artykułu sponsorowanego. Dobór formatu uzależniony jest od celu treści oraz wytypowanego komunikatu.  

Więcej na temat doboru formatów treści znajdziesz w artykule na naszym blogu.

Ustalenie celu treści

Ostatecznym celem każdej treści jest doprowadzenie do skutecznej rekomendacji. Cel może być realizowany na różne sposoby, zarówno poprzez poprawę świadomości o istnieniu produktu, jak i wzmocnienie jego pozycji w oczach farmaceutów. Każda treść realizuje odrębny cel kampanii. Nie jest możliwe zrealizowanie kilku celi w ramach jednej publikacji.  

Więcej na temat celi treści użytych w kampanii do farmaceutów przeczytasz w artykule, do którego link znajdziesz poniżej. 

Praktyczność treści

Praktyczne treści to takie, które poza wartością marketingową posiadają także wartość edukacyjną. Wiedza zawarta w takich materiałach przydatna jest w codziennej pracy farmaceuty. Materiały wyposażone są w realistyczne opisy sytuacji, treści ułatwiają rekomendację, a także informacje przydatne podczas pracy za pierwszym stołem.  

Jak tworzymy treści w 3PG?

Treści w 3PG oparte są na wiedzy i doświadczeniu farmaceutów praktyków, którzy je tworzą.  Ich przygotowaniem zajmują się  redaktorzy 3PG, będący farmaceutami. Tworzą content dla nas na wyłączność, według autorskiego standardu PCS.

Co nas wyróżnia? 

 • Mamy ustalone formaty treści o potwierdzonej skuteczności 
 • Dysponujemy licznymi formatami treści oraz pomysłami na tworzenie contentu. 
 • Jesteśmy specjalistami w tworzeniu treści
 • Nie powielamy, lecz tworzymy wysoko jakościowe materiały.  

Przygotowujemy propozycje tematów artykułów i wideo, a następnie opracujemy je w taki sposób, by były przydatne podczas codziennej pracy w aptece. Materiały przed rozpoczęciem publikacji przesyłane są firmie farmaceutycznej do akceptacji oraz konsultowane z lekarzami lub prawnikami, w zależności od indywidualnych potrzeb publikacji.   

Wykorzystanie kilku kanałów komunikacji przyczynia się do zwiększenia ekspozycji komunikatów marketingowych w oczach farmaceuty. Farmaceuta ma większą szansę na zapoznanie się z treścią komunikatu i utrwalenie jej w swojej w swoim umyśle. Może nastąpić to w następujący sposób – podczas przeglądania mediów społecznościowych, portalu, skrzynki mailowej, czy w czasopiśmie branżowym.

Porozmawiajmy o tym, jak sprawić by farmaceuci polecali Twoje produkty

strona 3PG grafiki (9)

Etap III: Dobór kanałów dotarcia

W ramach kampanii marketingowych wyróżniamy kilkanaście kanałów dotarcia, które możemy wykorzystać. Jednak nie wszystkie będą trafnym rozwiązaniem w przypadku komunikacji do farmaceutów. Wykorzystaj kanały, w których przebywają Twoi odbiorcy. Sprawdź, z jakich kanałów warto skorzystać w komunikacji do pracowników aptek. 

 

Dlaczego kampania omnichannel jest skuteczniejsza niż skupienie na jednym kanale dotarcia?

Dotarcie do szerokiego grona farmaceutów przy pomocy jednego kanału komunikacji jest trudne, ponieważ każdy kanał zrzesza odrębną grupę odbiorców i wykorzystuje różne formaty treści. Wykorzystanie potencjału różnych mediów może przyczynić się do zwiększenia dotarcia do farmaceutów.  

Wykorzystanie kilku kanałów komunikacji przyczynia się do zwiększenia ekspozycji komunikatów marketingowych w oczach farmaceuty. Farmaceuta ma większą szansę na zapoznanie się z treścią komunikatu i utrwalenie jej w swojej w swoim umyśle. Może nastąpić to w następujący sposób – podczas przeglądania mediów społecznościowych, portalu, skrzynki mailowej, czy w czasopiśmie branżowym. 

Możliwe kanały dotarcia do farmaceutów

Do powszechnie wykorzystywanych komunikacji z farmaceutami zaliczyć możemy: 

 • Portale branżowe  
 • Portale firm farmaceutycznych  
 • E- book 
 • Strona na Facebooku 
 • Grupy na Facebooku 
 • Reklamy na Facebooku 
 • Reklamy płatne Google Ads 
 • Profil na Instagramie 
 • Czasopismo branżowe  
 • Webinaria 
 • Szkolenia  
 • Wydawnictwa branżowe 
 • Przedstawiciele 

W komunikacji do farmaceutów wykorzystać możemy różne media, lecz nie wszystkie cechować się będą taką samą skutecznością. Istotne jest, aby dopasować odpowiednio kanał do komunikatu marketingowego.  

Jak dobieramy kanały dotarcia w 3PG?

 • W 3PG kanały komunikacji dobieramy do już wytypowanych komunikatów marketingowych. W zależności od potrzeb wybranego komunikatu oraz efektu, jaki chcemy uzyskać, dobieramy odpowiedni kanał, który nam w tym pomoże.  

Kanały komunikacji, które najczęściej wykorzystujemy to: 

 • Portal opieka.farm – największy portal edukacyjny dla farmaceutów w Polsce. Umożliwia dostarczanie praktycznej wiedzy opartej o najlepsze dostępne dowody naukowe w przystępny sposób. Portal dociera do zweryfikowanej grupy odbiorców – farmaceutów praktyków.
 • Miesięcznik Goniec Apteczny – to cyfrowy, bezpłatny magazyn zawierający treści przydatne w pracy w aptece, rozrywkowe, aktualności oraz opinie. Czasopismo zostało stworzone dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i studentów farmacji.
 • Media społecznościowe:
  • Facebook – Porozmawiajmy o opiece farmaceutycznej to medium społecznościowe pełne treści edukacyjnych z branży farmaceutycznej, które odwiedza ponad 12,9 tys. obserwujących. Porozmawiajmy o opiece farmaceutycznej to medium, którego celem jest przyciągnięcie uwagi farmaceutów oraz przekierowanie do materiałów znajdujących się na portalu.
  • Instagram – opieka.farm to medium społecznościowe poświęcone tematyce farmaceutycznej zrzeszające ponad 1,2 tys. obserwujących. Jest to profil pełen farmaceutycznych ciekawostek, humoru aptecznego oraz cennych informacji, których rozwinięcie farmaceuta może znaleźć na portalu opieka.farm, do którego kieruje
 • Mailing – dedykowane wiadomości e-mail do naszej bazy pracowników aptek.
 • Newsletter – cykliczna wysyłka mailowa treści interesujących farmaceutów z możliwością zamieszczenia reklamy jako element wiadomości.

Bazujemy na własnych kanałach dotarcia do farmaceutów z uwagi na ich niezawodność i skalę dotarcia. Portal opieka.farm zrzesza aż 18 000 farmaceutów i techników farmaceutycznych, a nasze Wydawnictwo wydało już ponad 50 podręczników dla farmaceutów.   

Przeczytaj case study

Program edukacyjny dla leku z wysoką zawartością magnezu​

Etap IV: Ocena skuteczności

Każda przeprowadzona kampania powinna po zakończeniu zostać poddana szczegółowej ocenie oraz analizie. Ocena ta powinna obejmować: wszystkie podjęte działania, do których należy pomiar dotarcia poszczególnych treści do grupy docelowej, wyświetlenia, współczynnik ROI, współczynnik konwersji, impresje oraz wpływ kampanii na liczbę rekomendacji.  

Prawidłowo przeprowadzona analiza pozwala na wyciągnięcie wniosków, które mogą zostać wykorzystane podczas kolejnego projektu. Jeśli firma farmaceutyczna współpracuje z podmiotem zewnętrznym, ma możliwość zgłoszenia ostatecznych uwag dotyczących kampanii oraz podjęcia decyzji o dalszej współpracy. 

Jakie KPI może mieć kampania marketingowa?

Do najczęściej wykorzystywanych KPI w kampanii, zaliczyć możemy: 

 • Impresje 
 • Liczbę kliknięć w reklamę
 • Liczbę wyświetleń
 • Współczynnik konwersji
 • Liczbę otworzonych maili
 • Czas spędzony na stronie  

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości mierzenia skuteczności kampanii online? Sprawdź

Jak oceniamy skuteczność prowadzonych kampanii omnichannel w 3PG?

Poza standardową oceną liczby wyświetleń i impresji, w 3PG analizujemy także ocenę skuteczności kampanii na podstawie badania skuteczności kampanii prowadzonej przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu, a także znajomość produktu. 

Skuteczność kampanii oceniana jest ilościowo i jakościowo. Analiza ilościowa to zestawienie wartości KPI założeń kampanii z osiągniętym wynikiem. Podsumowując,  3PG bazujemy na następujących analizach:

 1. Badanie referencyjne. Badanie przed kampanią, które pozwala ocenić wyjściową znajomość produktu oraz gotowość do jego rekomendacji.
 2. Badanie porównawcze. Badanie po zakończeniu kampanii, dzięki któremu otrzymujemy informację, jak zmienił się stosunek farmaceutów do produktu i gotowość do jego rekomendacji ekspozycji na treść. Farmaceuci biorący udział w badaniu to użytkownicy portalu opieka.farm. Badanie, wykonywane przed rozpoczęciem kampanii, wypełniają na podstawie własnej aktualnej wiedzy produktowej. Składa się z identycznych pytań jak badanie referencyjne. Badanie skuteczności kampanii wykonywane jest metodą CAWI przy wykorzystaniu bazy ok. 50 farmaceutów i techników farmaceutycznych.
 3. Analiza zasięgu. Jest to zestawienie założonych wartości KPI (key performance indicators, czyli kluczowych wskaźników efektywności) z osiągniętymi KPI.

Pośredni kanał komunikacji utrudnia jasne określenie poziomu rekomendacji w odniesieniu do statystyk kampanii. Dlatego też, w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotyczące braku rzetelnych danych, stworzyliśmy badanie, które pozwoli firmom farmaceutycznym poznać realne efekty kampanii.

ZAUFALI NAM M.IN.

POZNAJ 3PG

Poznaj nas lepiej i dowiedz się, czemu wybierają nas topowe firmy farmaceutyczne

Szerokie dotarcie do farmaceutów

Prowadząc kampanię, skupiamy się na osiągnięciu jak największego zasięgu. Cel ten realizujemy poprzez tworzenie różnorodnych treści dla wielu grup farmaceutów.

Angażujące treści dla farmaceutów

Dostarczamy farmaceutom angażujących i merytorycznych treści, które sprawiają, że chętnie rekomendują Twój produkt.

Zmiany potwierdzone w badaniu

Prowadzimy badania CAWI przed rozpoczęciem i po zakończeniu kampanii, które pozwalają ocenić jej efekty i wzrost przekonania do produktu wśród farmaceutów.

Poznaj cechy naszej usługi

Elementy kampanii omnichanel od 3PG

Twój brand na pierwszym miejscu

Przeprowadzimy promocję produktu tak, by zbudować jego, jak największą świadomość wśród farmaceutów.

Uwypuklenie przewagi konkurencyjnej

Uświadomimy farmaceutów o cechach Twojego produktu, których nie posiadają konkurencyjne preparaty.

Praktyczne treści dla farmaceutów

Wiemy, czego potrzebują farmaceuci, dlatego przygotujemy materiały, które będą odpowiedzią na te potrzeby.

Obecność w aktywnych portalach i mediach

Działania promocyjne prowadzimy w różnorodnych portalach i mediach, które tętnią życiem i mają zaangażowanych odbiorców.

Komunikacja dostosowana do potrzeb farmaceutów

Wykorzystujemy różne kanały komunikacji i formaty treści, dopasowane do różnorodnych grup pracowników aptek.

Szerokie dotarcie do farmaceutów

Skupiamy się na tym, by osiągnąć jak największy zasięg. W tym celu wykorzystujemy liczne kanały, do których farmaceuci mają zaufanie.

Subskrybuj newsletter #knowledgedelivered.

Zapisz się, by otrzymać darmowy dostęp do naszego autorskiego e-book'a - Dotarcie do farmaceutów. Zyskaj wiedzę, która daje przewagę w docieraniu do farmaceutów

Twoje imię(wymagane)
Zgoda(wymagane)
Scroll to Top