fbpx

Edukacja przedstawicieli

Edukacja przedstawicieli może odbywać się na wielu płaszczyznach, w formie szkolenia lub przekazania materiałów dydaktycznych do samodzielnej nauki. Szkolenia dla przedstawicieli to warsztaty, podczas których dzielimy informacje na temat produktu na te oczywiste dla farmaceuty, na te których farmaceuta może nie wiedzieć oraz na informacje, które należy mu przedstawić. Dociera do farmaceutów, w efekcie czego wie, jak rozmawiać z farmaceutami oraz jak zaspokoić ich aktualne potrzeby.

Całość szkolenia poświęcona jest edukacji w zakresie promocji leku lub suplementu. Szkolenie ma za zadanie przygotować przedstawiciela do przeprowadzenia wizyty przedstawicielskiej i jednocześnie rekomendacji farmaceucie produktu.  

Szkolenia dla przedstawicieli tworzone przez 3PG wyróżnia:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkolenia dla przedstawicieli, czytaj dalej. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci wpłynąć na zmianę postaw reprezentantów Twojej marki – skontaktuj się z nami mailowo, telefoniczne lub uzupełniając formularz.

Zapytaj o szkolenia dla swoich przedstawicieli

Szczególnie interesuje mnie:(wymagane)
Zgoda(wymagane)
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Kluczowe założenia

Edukacja przedstawicieli: co możesz dzięki niej osiągnąć?

Szkolenia dla przedstawicieli pozwalają na osiągnięcie wielu korzyści. Prawidłowo przeprowadzone szkolenie może przyczynić się do większej ilości skutecznych rekomendacji i przekonania farmaceuty do zaufania w skuteczność i jakość produktu. Przedstawiciel jest wizytówką produktu, ale też całej marki, dlatego też warto w niego inwestować. Jego pozytywny odbiór przez farmaceutę może przyczynić się do zbudowania trwałej relacji i lepszego postrzegania marki. 

Utrwalenie komunikatów marketingowych w umysłach przedstawicieli

Przedstawiciel zyskuje wiedze na temat głównych komunikatów marketingowych produktu i potrafi w sposób skuteczny przekazać je farmaceucie.

Prowadzenie skutecznej rozmowy z farmaceutami

Przedstawiciel zyskuje wiedzę na temat technik prowadzenia rozmowy z farmaceutami, by postrzegali go jako partnera do rozmowy. Wie, w jaki sposób komunikować zalety produktu.

Zrozumienie potrzeb farmaceuty

Przedstawiciel pozyskuje wiedzę na temat potrzeb farmaceuty, wie jakie kwestie poruszyć omawiając produkt, a jakie są dla farmaceuty już znane i nie wymagają powtórki.

Wykorzystanie czasu pomiędzy wizytami w aptece

Przedstawiciel zyskuje możliwość w pełni wykorzystania czasu pomiędzy wizytami w aptekach. Dzięki skondensowanej formule materiału edukacyjnego może przyswoić sobie niezbędne informacje w każdym momencie.

CZy wiesz, że naszym kampaniom zaufali M.IN.:
Wyzwanie

Wytypowanie najlepszej formy szkolenia dla przedstawicieli

Problemem, z jakim zmagają się firmy farmaceutyczne wybierając typ i rodzaj szkolenia dla swoich przedstawicieli jest wytypowanie szkolenia, które zaprojektowane jest na zmianę postaw przedstawicieli w kontakcie z farmaceutami. Szkolenia dla przedstawicieli tworzone są w oparciu o czysto teoretyczne zagadnienia. Bywają nienastawione na retencję wiedzy i nie określają bezpośrednio jakie postawy trzeba zmienić. Wiedza będąca w głowach odchodzących pracowników nie zostaje zatrzymana w organizacji.

 

Szkolenia skupiają się na przekazaniu wiedzy na
temat leku/suplementu jednocześnie pomijając kwestie jej przekazania

Powoduje to

Popularnym założeniem szkoleń przedstawicielskich jest edukacja na temat produktu. Duży nacisk kładziony jest na wiedzę produktową, co w efekcie przyczynia się do pominięcia kwestii jej uciekania z organizacji oraz tego, jakie komunikaty rzeczywiście powinien przedstawiciel przekazywać.

Szkolenia nie wpływają na zmiany postaw przedstawicieli

Powoduje to

Postawy przedstawicieli względem farmaceutów i prowadzonej wizyty w aptece nie ulegają zmianie, farmaceuta nie czuje się zrozumiany przez przedstawiciela. W efekcie czego przedstawiciel nie jest postrzegany jako partner do rozmowy dla farmaceuty.

Przedstawiciel nie wie, jak komunikować się farmaceutą

Powoduje to

Przedstawiciel nie przekazuje wiedzy produktowej, która mogłaby zostać wykorzystana w procesie rekomendacji, lecz utrwalone informacje na temat produktu, które farmaceuta już wie. 

Rozwiązanie

Wybór szkolenia wpływającego na zmianę postaw

Szkolenie dla przedstawicieli powinno zostać przygotowane w taki sposób, by wpływało na zmianę postaw przedstawicieli w kontakcie z farmaceutami. Aby to osiągnąć, kluczowe jest przygotowanie odpowiedniej koncepcji przeprowadzenia szkolenia. Jest to najważniejszy etap szkolenia, ponieważ bez odpowiednio przeprowadzonego planu szkolenia staje się ono zbyt chaotyczne. Ustalenie spójnej struktury szkoleń przyczynia się do osiągnięcia zamierzonego w nich celu i zrealizowania wszystkich przyjętych założeń. 

Porozmawiajmy o tym, jak sprawić by farmaceuci polecali Twoje produkty

strona 3PG grafiki (9)

Przeczytaj case study

Szkolenie dla przedstawicieli producenta żelu stomatologicznego

Okres szkolenia

Szkolenia przedstawicielskie mogą być przeprowadzone podczas tzw. cyklówki lub w dowolnym wybranym momencie w roku przewidzianym przez firmę.

Cyklówka to świetny czas na odświeżenie wiedzy na temat komunikatów i zmianę błędnie utrwalonych postaw nowych, jak i stałych pracowników. W ramach cyklówki rekomendowane jest przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego, z uwagi na okoliczności, które temu sprzyjają.

Szkolenia zalecane są także poza cyklówką. W tym przypadku rekomendowaną opcją szkolenia jest forma online. Przedstawiciel ma możliwość wziąć udział w szkoleniu z dowolnego miejsca. Brak presji czasu i ścisłego harmonogramu pozytywnie wpływa na możliwość pełnego skupienia podczas szkolenia.

Okres szkoleniowy dobierany jest do indywidualnych potrzeb firmy. Proponujemy odnawianie szkoleń, z uwagi na ulotność niektórych informacji i przyzwyczajenie do błędnych i powtarzalnych wzorców, a także zmiany w obrębie poszczególnych stanowisk, które są naturalnym procesem rozwoju.

 

Cel szkolenia

Wytypowanie celu szkolenia oraz głównego wyzwania podczas jego projektowania jest kluczowe, aby ustalić:

 • na jakie elementy należy położyć szczególny nacisk
 • na co powinno wpływać szkolenie
 • jakiego produktu powinno dotyczyć
 • jakie komunikaty należy podczas niego przekazać przedstawicielom

W 3PG rozpoczynamy nasze działania od poznania aktualnej sytuacji klient, ustalenia głównego wyzwania, aby ostatecznie przejść do zaproponowania naszej rekomendacji, odpowiadającej potrzebom klienta.

Przykuwamy szczególną uwagę do rozpoznania problemu, z jakim zmagają się przedstawiciele i dlaczego nie są postrzegani, jako partnerzy do rozmowy farmaceuty, aby móc wprowadzić skuteczne rozwiązanie.

Forma szkolenia

Szkolenia dla przedstawicieli mogą występować zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Wybór formy szkolenia jest uzależniony od indywidualnych potrzeb firmy.

Szkolenie stacjonarne pozwala na:

 • zwiększenie interakcji pomiędzy uczestnikami
 • jeszcze skuteczniejsze odwzorowanie sytuacji z apteki – bezpośredni kontakt z farmaceutą
 • zebranie wszystkich przedstawicieli w jednym miejscu – skupienie na prezentowanych case study

Do głównych zalet szkoleń online zaliczyć możemy:

 • mniejsze koszty pośrednie organizacji szkolenia
 • brak konieczności skupienia przedstawicieli z całej polski w jednym miejscu
 • możliwość realizacji szkolenia w domowym zaciszu

W 3PG realizujemy zarówno szkolenia stacjonarne, jak i online, wraz z dojazdem na miejsce szkolenia. Oferta szkoleń stacjonarnych nieznacznie różni się od szkoleń online i jest odpowiedzią na chęć przeszkolenia większej grupy przedstawicieli np. podczas cyklicznego spotkania.

Przygotowywanie koncepcji to także czas na zastanowienie się, w jaki sposób wzbogacić szkolenie oraz jakich materiałów użyć i jakie przekazać przedstawicielom do indywidualnej nauki lub jako forma wsparcia ich pracy. 

Ustalenie harmonogramu szkolenia

Ustalenie harmonogramu szkolenia jest kluczowe do jego prawidłowej realizacji. Harmonogram powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, wraz ze szczegółowym opisem przebiegu szkolenia. Odpowiednie przygotowanie harmonogramu pozwala na sprawną realizację szkolenia.

Z harmonogramu szkolenia dowiesz się:

 • Z jakich części składa się szkolenie?
 • Czego będą dotyczyć poszczególne sekcje szkolenia?
 • Ile trwa szkolenie?
 • Jakie są główne jego elementy?
 • Czy plan szkolenia odpowiada jego założeniom?

Jest to ułatwienie zarówno dla firmy, która dokonuje zakupu szkolenia, jak i dla uczestników, którzy wiedzą, w jaki sposób się do niego przygotować. 

Przygotowanie planu szkolenia

Proces przygotowania szkolenia uzależniony jest od formy jego przeprowadzenia. Szkolenie stacjonarne wymaga większych zasobów oraz większego zaangażowania ze strony organizatora.

Przygotowanie szkolenia powinno odbywać się na bazie uprzednio wprowadzonych założeń, tak aby ostatecznie zrealizowany został przyjęty cel.

Jak prawidłowo zaplanować plan szkolenia?

 • Szkolenie powinno składać się z wyraźnie wyodrębnionych sekcji, po których następować będzie krótka przerwa.
 • Podział powinien zawierać zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, aby zarówno utrwalić wiedzę przedstawicieli na temat przekazywanych komunikatów, jak i sprawdzić, jak wiedza ta wykorzystywana jest w praktyce.
 • Szkolenie powinno zawierać test sprawdzający wiedzę, w celu podsumowania omówionych zagadnień i zwrócenia uwagi na ewentualne braki w wiedzy.

Plan szkolenia w 3PG został przygotowany i opracowany na bazie doświadczeń i wiedzy nabytej przez lata. Plan szkolenia zawiera:

 • wyraźnie wyodrębnione sekcje zarówno praktyczne, jak i teoretyczne
 • skrupulatnie oszacowany czas poszczególnych sesji
 • opis wyróżnionych części szkolenia, dzięki czemu klient nie kupuje kota w worku
 • quizy i testy wiedzy potwierdzające utrwalenie nabytych informacji

Jak wygląda harmonogram szkolenia realizowany przez 3PG?

Program szkolenia realizowany przez naszą firmę zakłada:

 1. Krótki wykład (10­­-30 minut)- z przedstawieniem cech produktu i kluczowych komunikatów.
 2. Ćwiczenie (10-15 minut)– przedstawienie kluczowych komunikatów – prowadzący prosi co najmniej 2 osoby, aby przedstawili kluczowe komunikaty w 30 sekund i daje feedback.
 3. Wątpliwości farmaceutów (10-15 minut)- Przedstawienie możliwych wątpliwości farmaceutów oraz właściwych argumentów, pozwalających je zaadresować.
 4. Quiz (10-30 minut) – z wykorzystaniem gryrywalizacji
 5. Część warsztatowa (45 minut-1,5 godziny)– przedstawiciele wykorzystują wiedzę zdobytą z materiałów oraz poprzednich części szkolenia uczestnicząc w case study farmaceutów posiadających różny poziom wiedzy na temat każdego produktu. Jest to kluczowa część szkolenia.
 6. Podsumowanie (10-15 minut) – podsumowanie szkolenia.

Materiały dodatkowe

W ramach wsparcia pracy przedstawicieli na co dzień, rekomendujemy zakup ściągi, która umożliwi im odświeżenie informacji bezpośrednio przed spotkaniem. Ściąga dla przedstawiciela to dokument przygotowany w celu poprawy jakości komunikacji na płaszczyźnie klient – przedstawiciel. Pełni rolę spersonalizowanego źródła cennych informacji dla przedstawicieli o produkcie oraz ewentualnych wątpliwościach pracownika apteki.

Ściąga dla przedstawicieli stworzona została z myślą o przedstawicielach, by mając ograniczony czas pomiędzy kolejnymi wizytami przedstawicielskimi mogli odświeżyć sobie najważniejsze informacje oraz dokonać ich klasyfikacji na niezbędne do poruszenia kwestie i te już znane przez farmaceutę.

Podsumowanie szkolenia​

Podsumowanie szkolenia ma na celu utrwalenie zdobytej przez przedstawicieli wiedzy i zebranie wszystkich informacji, które zostały przekazane w ramach wykładu. Jest to czas, w którym przedstawiciele mogą przekazać informację zwrotną dotyczącą szkolenia oraz zadać pytania, aby rozwiać powstałe w trakcie szkolenia wątpliwości.

Podsumowanie szkolenia przedstawicieli w 3PG opiera się na zebraniu szczegółowego feedbacku od przedstawicieli po szkoleniu. Uwagi zostają później uwzględnione na ewentualnym następnym szkoleniu. Wyniki ankiety wypełnianej przez przedstawicieli w ramach podsumowania są opracowane i przekazywane klientowi.

Porozmawiajmy o tym, jak sprawić by farmaceuci polecali Twoje produkty

strona 3PG grafiki (9)
ZAUFALI NAM M.IN.

POZNAJ 3PG

Poznaj nas lepiej i dowiedz się, czemu wybierają nas topowe firmy farmaceutyczne

Zmiany postaw przedstawicieli

Stawiamy istotny nacisk na zmianę postawy przedstawiciela wobec farmaceuty, z którym rozmawia oraz jego odpowiednie przygotowanie do rozmowy.

Udział farmaceutów praktyków

Szkolenia dla przedstawicieli tworzone są wraz z farmaceutami praktykami, którzy wspierają przedstawicieli w nauce oraz dają feedback.

Praktyczne szkolenia

W ramach części warsztatowej przedstawiciele spotykają się z farmaceutami odgrywając sceny w 5 scenariuszach. Praktyczne przygotowanie przedstawiciela do spotkania z farmaceutą to dla nas podstawa.

Poznaj cechy naszej usługi

Elementy edukacji przedstawicieli

Przekazanie kluczowych komunikatów

Przekażemy przedstawicielom kluczowe komunikaty na temat Twojego produktu i nauczymy ich je komunikować.

Uwypuklenie przewagi konkurencyjnej

Uświadomimy przedstawicieli o cechach Twojego produktu, których nie posiadają konkurencyjne preparaty.

Przedstawiciel partnerem do rozmowy farmaceuty

Wiemy, czego potrzebują farmaceuci, dlatego przygotujemy przedstawicieli, do kontaktu z nimi oraz udzielania odpowiedzi na ich potrzeby.

Praktyczna forma szkolenia

Szkolenia tworzone przez 3PG oparte są na praktycznych case study, które przygotują przedstawiciela do komunikacji na temat produktu z farmaceutą.

Komunikacja dostosowana do potrzeb farmaceutów

Szkolenia oparte są na doświadczeniu farmaceutów praktyków i ich oczekiwaniach względem rozmowy z przedstawiciel.

Maksymalizacja potencjału

Skupiamy się na tym, by przekazać przedstawicielowi praktyczne wskazówki, ale także wykorzystać czas pomiędzy wizytami w aptekach.

Subskrybuj newsletter #knowledgedelivered.

Zapisz się, by otrzymać darmowy dostęp do naszego autorskiego e-book'a - Dotarcie do farmaceutów. Zyskaj wiedzę, która daje przewagę w docieraniu do farmaceutów

Twoje imię(wymagane)
Zgoda(wymagane)
Scroll to Top