fbpx

Tworzenie kampanii to proces

Każda kampania marketingowa produktu składa się z trzech podstawowych etapów – planowanie, realizacja oraz podsumowanie. Realizacja kampanii jest kluczowa, jednak bez odpowiedniego planowania nie przyniesie oczekiwanego efektu. Podobnie realizacja, nawet w przypadku wzorowej kampanii, wymaga podsumowania z wyciągnięciem właściwych wniosków. By uniknąć zbyt pospiesznej realizacji, warto rozbić proces tworzenia kampanii na więcej niż podstawowe 3 etapy. W tym artykule opowiemy,  jakie elementy powinien zawierać proces tworzenia kampanii, by zapewnić jej sukces, jeśli chcesz dowiedzieć się jak tworzymy kampanie w 3PG sprawdź nasz artykuł na https://3pg.pl/jak-tworzymy-kampanie-produktowe-w-3pg/.

Plan kampanii – dlaczego warto? 

Każda kampania ma za cel osiągnięcie jak najlepszych efektów w założonym budżecie. Posiadając produkt, grupę docelową oraz określony kapitał przeznaczony na jego promocję, osoba odpowiedzialna za przebieg kampanii ma za zadanie ustalić jak prawidłowo przeprowadzić ten proces, by otrzymać zadowalające efekty. Kampania stworzona w sposób chaotyczny może nie przynieść tak wysokich efektów, jak spójny i prawidłowo przeprowadzony plan działania. Kluczową korzyścią z procesowego przeprowadzenia kampanii jest możliwość wprowadzenia modyfikacji w kolejnych jej edycjach, w celu optymalizacji wyniku.

Etapy tworzenia kampanii dla farmaceutów 

Proces tworzenia każdej kampanii produktowej składa się z kilku etapów, do których należą: 

 1. Ustalenie sposobów oceny skuteczności kampanii 
 2. Ustalenie okresu trwania kampanii 
 3. Wybór komunikatów  
 4. Wybór formatów treści 
 5. Wybór kanałów komunikacji 
 6. Przygotowanie treści  
 7. Publikacja treści 
 8. Promocja treści 
 9. Weryfikacja przebiegu kampanii 
 10. Zakończenie kampanii 
 11. Ocena skuteczności kampanii 

Aby prawidłowo zaplanować oraz przeprowadzić kampanię należy zwrócić uwagę na każdy z wymienionych elementów składowych projektu. Każdy etap stanowi podstawę dla następnego, co skutkuje wzmocnieniem kierunku działania, zarówno tego właściwego, jak i błędnego. Jeden nieodpowiednio opracowany element kampanii może skutkować jej porażką. Mimo wzorowego przeprowadzenia kolejnych. 

Ustalenie sposobów oceny skuteczności kampanii produktowej 

Krokiem niezbędnym do prawidłowego poprowadzenia kampanii jest ustalenie sposobów oceny jej skuteczności. Ocena powodzenia kampanii może odbywać się na różne sposoby. Zarówno poprzez badanie przed i po kampanii, jak i kontrolę wybranych wskaźników. Sposób oceny skuteczności jest kluczowy do oceny podjętych działań i przeprowadzenia audytu. Dzięki, ustalonym już na początkowych etapach kampanii, metodom pomiaru skuteczności, firma może monitorować podjęte działania na każdym etapie projektu.

Okres trwania kampanii marketingowej 

Okres trwania kampanii to zakres czasowy promocji, jaki zakładany jest na działania marketingowe. Czas trwania promocji uzależniony jest od okresów zwiększonej sprzedażowy promowanego preparatu. Ustalenie długości trwania działań promocyjnych jest kluczowe do podjęcia dalszych kroków tworzenia kampanii, gdyż od tego zależy jak dużo treści będzie konieczne do przygotowania, by wypełnić cały okres trwania kampanii. W niektórych sytuacjach liczba gotowych materiałów może okazać się zbyt duża.

Jak wytypować najskuteczniejsze komunikaty marketingowe? 

Każda kampania marketingowa opiera się komunikatach. Dobór komunikatów może zadecydować o jej sukcesie lub porażce. Komunikaty kierowane do farmaceutów muszą uwzględniać praktykę farmaceutyczną oraz związane z nią ich zapotrzebowanie na wiedzę.

Wybór komunikatów powinien odbywać się poprzez szczegółową analizę przewag konkurencyjnych promowanego produktu oraz informacji, których brakuje farmaceutom, by go z sukcesem rekomendować. Mogą być to odpowiedzi na wątpliwości pacjentów, nieznane informacje o preparacie, czy też wyróżniające go cechy.

Jakie formaty treści warto wybrać ? 

Częstym błędem popełnianym przez osoby planujące kampanię w przypadku doboru formatów treści jest kierowanie się przede wszystkim preferencją do danego formatu. Wybierając format treści powinno się kierować tylko i wyłącznie tym, jaki format treści będzie najlepszy do przekazania konkretnego komunikatu wybranej grupie docelowej. Przykładowo, jeśli chcemy pokazać działanie urządzenia to najlepsze będzie wideo, a w przypadku porównania wielu cech produktu z konkurencją artykuł z tabelarycznym zestawieniem.

Rodzaje nośników komunikatów – kampania do farmaceutów 

Do podstawowych nośników komunikacji wykorzystywanych w kontakcie z farmaceutami należą: 

 1. Bannery, które wykorzystywane są jako graficzny nośnik komunikatu marki. Pozwalają na utrwalenie przekazu reklamowego w umyśle farmaceuty oraz służyć do bezpośredniej promocji produktów. W takim przypadku na bannerze znajdują się zarówno hasła z komunikatami, jak i opakowanie produktu. Bannery po kliknięciu mogą przekierowywać do wybranej witryny internetowej lub podstrony portalu. 
 2. Artykuły, których zadaniem jest przekazanie istotnych informacji oraz treści edukacyjnych i marketingowych. Powszechnie znany format wykorzystywany w celu omówienia zagadnień w sposób szczegółowy.  
 3. Materiały wideo stanowią jeden z nieodłącznych elementów content marketingu. Za pomocą filmów można dotrzeć do nowych odbiorców, ale też przekazać im dodatkową wartość w ciekawej postaci, wraz z komunikatem marketingowym.   
 4. Materiały do pobrania umożliwiają dostęp do treści w dowolnym momencie. Farmaceuta może skorzystać z nich w wersji online i offline, dzięki czemu komunikat marketingowy dociera do niego, nawet gdy nie ma dostępu do Internetu.  
 5. Posty w mediach społecznościowych pozwalają na promocję treści blogowych oraz marki. Umożliwiają kontakt z odbiorcami, jednocześnie przyczyniając się do ich aktywizacji np. poprzez wykorzystanie komentarzy.   
 6. Newsletter/mailing pełni rolę kontaktu bezpośredniego. Dociera do farmaceuty z wybranym komunikatem poprzez wykorzystanie adresu mailowego, który stanowi element bazy kontaktów firmy.   
 7. Materiały drukowane stanowią alternatywę dla powszechnie wykorzystywanych materiałów w wersji online. Są trwałym i ponadczasowym źródłem informacji. Format umożliwia wykorzystanie źródła wiedzy bez dostępu do Internetu.   

Wybór formatów treści, które są nośnikami komunikatów jest istotnym elementem składowym kampanii. Wybór odpowiedniego formatu treści dopasowanego do założeń komunikatu może odgrywa decydującą rolę w kontekście odbioru treści przez farmaceutów.  

Skuteczny komunikat – dlaczego warto? 

Komunikat przedstawiony w nieodpowiedniej formie może być nieczytelny dla odbiorcy lub nie wystarczająco przekonujący. Celem procesu, jakim jest wybór formatów treści, które są nośnikami komunikatów, a następnie dopasowanie do nich materiału, jest stworzenie spójnej koncepcji opartej na jasnych hasłach marketingowych. Dopasowanie w sposób odpowiadający założeniom komunikatu formy jego przekazu jest kluczowe dla prawidłowego przebiegu kampanii.

Wybór kanałów komunikacji – Pharma marketing 

Na tym etapie tworzenia kampanii firma musi wytypować odpowiednie kanały komunikacji, które pod względem dotarcia, atrakcyjności oraz możliwości publikacji treści będą najlepszym wyjściem dla prowadzonej kampanii.

Dobór odpowiedniego kanału jest kluczowy do dotarcia z treścią do ostatecznego odbiorcy. Z tego powodu dobierając kanał do promocji danej treści należy wziąć pod uwagę zarówno charakterystykę treści jak i grupy docelowej oraz to, czy chcemy w danym kanale promować daną treść, czy jedynie o niej informować.

Przygotowanie treści – proces tworzenia kampanii 

Dobrej jakości treści stanowią klucz do powodzenia kampanii. Rodzaj treści, tematyka i sposób przygotowania tworzą spójną całość w postaci świetnej jakości tekstu/reklamy graficznej lub video.  Treści powinny zawierać nie tylko przekaz reklamowy, ale przede wszystkim edukacyjny.  

Są dwa podejścia do tworzenia treści dla farmaceutów – mogą one być tworzone przez copywriterów (a następnie weryfikowane przez secjalistów) lub przez specjalistów, praktykujących farmaceutów. Treści tworzone przez specjalistów zywkle cechują się większym zrozumieniem problemu i tematyki. Tworząc kampanię szczególny nacisk należy położyć na treści, ponieważ to one odpowiadają za ostateczny odbiór komunikatu.  

Publikacja treści – skuteczna kampania marketingowa 

Publikacja treści stanowi finish kampanii z punktu widzenia odbiorcy. Odbywa się we wcześniej wytypowanych mediach zewnętrznych lub wewnętrznych marki. Publikacja stanowi zwieńczenie wszystkich trudów włożonych w dobór komunikatów i przygotowanie treści. Odpowiedni układ reklam graficznych oraz tekstu jest kluczowy do uzyskania efektywnego źródła przekazu. Miejsce i czas publikacji mają znaczący wpływ na liczbę wyświetleń oraz ogólne dotarcie do farmaceutów. Złe ustawienie zdjęcia wyróżniającego, rozchodzące się reklamy mogą wpłynąć negatywnie na odbiór komunikatu. Podczas publikacji zadbaj o prawidłowy układ wszystkich jej elementów, a farmaceuta chętnie będzie powracał do prezentowanych przez Twoją firmę treści.

Promocja treści – Jak sprawić, by treści były widoczne 

Promocja treści stanowi istotny element każdej kampanii. Odbywać się może poprzez wykorzystanie różnych narzędzi takich jak: social media, redystrybucja treści, tworzenie linków wewnętrznych i zewnętrznych, mailing, remarketing, a także bannery kierujące do artykułu lub wideo. Promocja już stworzonego contentu jest kluczowa do osiągnięcia zamierzonych efektów. Wykorzystanie różnych metod promocji w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia ilości odsłon opublikowanych materiałów.

Weryfikacja przebiegu kampanii – audyt marketingowy  

Aby upewnić się, że kampania zmierza we właściwym kierunku, konieczne jest prowadzenie regularnych kontroli jej przebiegu. Weryfikacja nie opiera się tylko i wyłącznie na ocenie stopnia realizacji założonych KPI, ale także na kontroli jakości prowadzonych działań. Umiejętne prowadzenie kontroli wyklucza ryzyko błędu oraz pozwala na wyciągnięcie wniosków na poszczególnych etapach projektu.

Zakończenie kampanii – o czym należy pamiętać? 

Zakończenie kampanii to niewątpliwie wyczekiwany moment dla całego zespołu. Zwieńczony raportem podsumowującym podjęte działania jest jednym z etapów, które z pozoru nieznaczące, odgrywają istotną rolę w procesie promocji produktu. Zakończenie kampanii odbywa się poprzez podsumowanie najważniejszych danych dotyczących kampanii. Jest to etap, w którym następuje zwieńczenie działań promocyjnych i zebranie wszystkich niezbędnych do przeprowadzenia analizy danych.

Kluczowy element kampanii – ocena skuteczności  

Każda przeprowadzona kampania powinna po zakończeniu zostać poddana szczegółowej ocenie oraz analizie. Ocena ta powinna obejmować: wszystkie podjęte działania, do których należy pomiar dotarcia poszczególnych treści do grupy docelowej, wyświetlenia, współczynnik ROI, współczynnik konwersji, impresje oraz wpływ kampaniami na liczbę rekomendacji. Prawidłowo przeprowadzona analiza pozwala na wyciągnięcie wniosków, które mogą zostać wykorzystane podczas kolejnego projektu. Jeśli firma farmaceutyczna współpracuje z podmiotem zewnętrznym ma możliwość zgłoszenia ostatecznych uwag dotyczących kampanii oraz podjęcia decyzji o dalszej współpracy.

Jak stworzyć kampanię do farmaceutów? 

Tworzenie kampanii to długotrwały i żmudny proces. Odpowiednie zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii jest kluczowe do osiągnięcia zamierzonego efektu. Wymogiem niezbędnym do osiągnięcia maksymalnej skuteczności jest prawidłowe przygotowanie wszystkich etapów kampanii. Działania podjęte w ramach projektu wymagają kontroli na każdym etapie. Zadbanie o każdy element prowadzonej kampanii przyczyni się do jej powodzenia i osiągnięcia zamierzonych efektów.

Stworzenie materiałów w różnych formatach i ich publikacja nie wystarczy, aby kampania odniosła sukces. Konieczne jest wyznaczenie okresu jej trwania, wybór komunikatów, formatów treści, kanałów komunikacji, a także stworzenie treści dopasowanych do wytypowanej grupy odbiorców. Kampania nie kończy się wraz z publikacją treści, lecz oceną ich skuteczności i wyciągnięciem odpowiednich wniosków. Stworzenie kampanii to proces żmudny i wymagający.

Chcesz dowiedzieć się jak tworzymy skuteczne kampanie do farmaceutów w 3PG? Sprawdź nasz artykuł na https://3pg.pl/jak-tworzymy-kampanie-produktowe-w-3pg/. Planujesz kampanię do farmaceutów? Sprawdź, jak możesz wykorzystać nasze procesowe podejście, podczas promocji twoich produktów.  

Sprawdź nasze case study

Case study – Podręczniki z naklejką reklamową dla producenta żywności specjalistycznej

Czytaj →

Case study – Nakład podręczników dla producenta leków przeciwbólowych

Czytaj →

Case study – Reklama displayowa aerozolu na skórę do odkażania

Czytaj →

Case study – Materiały edukacyjne dla firmy tworzącej produkty na bazie miodu

Czytaj →

Case study – Wzbogacenie współpracy z sieciami aptek

Czytaj →

Subskrybuj newsletter #knowledgedelivered.

Zapisz się, by otrzymać darmowy dostęp do naszego autorskiego e-book'a - Dotarcie do farmaceutów. Zyskaj wiedzę, która daje przewagę w docieraniu do farmaceutów

Twoje imię(wymagane)
Zgoda(wymagane)

Więcej wpisów

36% farmaceutów uważa, że nie otrzymują odpowiedniej wiedzy na temat produktów od Przedstawicieli – Dane 3PG

Wizyty Przedstawicieli w aptekach nie zawsze przynoszą pożądane efekty. Odpowiednie przygotowanie z zakresu wiedzy produktowej jest kluczem do dodarcia do farmaceuty.
Czytaj →
Czy przedstawiciel może być partnerem w rozmowie z farmaceutą? - 3PG - wyjaśnia

Czy przedstawiciel może być partnerem w rozmowie z farmaceutą? – 3PG wyjaśnia

Wizyty przedstawicielskie to istotny element promocji produktu. Ale czy takie działanie jest skuteczne? Co zrobić, aby farmaceuta chciał dowiedzieć się czegoś więcej? Czy przedstawiciel farmaceutyczny ...
Czytaj →

7 zasad, które gwarantują sukces kampanii

Oczekiwania farmaceutów a komunikacja marketingowa producentów 84% farmaceutów zadeklarowało, że to wiedza na temat produktu ...
Czytaj →
Scroll to Top