Opieka Farmaceutyczna: czyli o pierwszym zakończonym ogólnopolskim programie pilotażowym

Rynek farmaceutyczny stale ewoluuje, tylko w 2019 roku wdrożono serializację, e-receptę i system monitorowania obrotu lekami. Rok 2020 przyniósł poszerzenie uprawnień farmaceutów w zakresie wystawiania recept. Choć mogłoby się wydawać, że dzięki temu polska apteka staje się bardziej nowoczesna, jest coś, co nadal się nie zmienia – jest to znaczenie i rola farmaceutów w systemie ochrony zdrowia, które są nadal niedoceniane, a potencjał samych aptek jest nadal niewykorzystywany.

Dlaczego wciąż nie ma opieki farmaceutycznej?

O opiece farmaceutycznej mówi się prawie od 20 lat, a mimo to nadal polska apteka jest głównie placówką handlową, w której jakiekolwiek dodatkowe usługi, poza krótką poradą znad pierwszego stołu, są niedostępne.

Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrujemy w tym, że zamiast dyskutować o konkretnych usługach, które mogliby świadczyć farmaceuci i których efekty mogłoby być mierzone, debatuje się o bliżej nieokreślonej idei Opieki Farmaceutycznej, której do końca nie rozumieją sami farmaceuci, a co dopiero pacjenci, lekarze i decydenci.

Założenia Pilotażu

Celem zakończonego projektu pilotażowego opieki farmaceutycznej było zaproponowanie i przetestowanie 4 konkretnych usług, które już teraz mogą być wdrożone w polskich aptekach. Co więcej, zależało nam na pokazaniu, że etap rozmów o opiece dobiegł końca i zarówno rynek jak i sami farmaceuci są gotowi na wdrażanie konkretnych rozwiązań.

Usługi badane w Pilotażu

Usługi były tak dobrane i zaprojektowane, aby obejmowały 4 aspekty pracy farmaceuty:

  • proste badania w aptece (pomiar ciśnienia tętniczego wraz z konsultacją),
  • instruktaże obsługi sprzętu medycznego (na przykładzie inhalatorów),
  • pomoc w samoleczeniu (przegląd domowej apteczki),
  • optymalizacja stosowania leków (przegląd lekowy).

Pilotaż obejmował przeszkolenie farmaceutów, przystosowanie aptek w miejsca do konsultacji i materiały dla pacjentów, zmierzenie satysfakcji farmaceutów i pacjentów z udzielonych konsultacji, a także ocenę jakości udzielonych porad.

Pilotaż w liczbach

Do Pilotażu zgłosiło się ponad 300 aptek, z których zakwalifikowano 170, a szkolenia (stacjonarne oraz online) ukończyło 140 placówek.

Ostatecznie udało się dostosować i przeszkolić personel 104 aptek. Biorąc pod uwagę zakres działań i skalę wdrożenia, było to największe tego typu przedsięwzięcie w kraju.

Wyniki jednoznacznie wykazały ogromny potencjał, jaki drzemie w farmaceutach, bardzo duże zadowolenie pacjentów z konsultacji (oceniane przez telefoniczną ankietę 2-4 tygodnie po wizycie w aptece), ale także duże trudności w przekonaniu pacjentów do skorzystania z usług i problemy z odpowiednią organizacją pracy w aptece.

Leave a Comment

Przewiń do góry