fbpx

Kampania produktowa omnichanel

Kampania produktowa omnichannel to forma kampanii wykorzystująca do promocji produktu wiele kanałów komunikacji, w celu lepszego dotarcia do klienta — farmaceuty.

Kampanie 3PG wyróżnia:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kampanii marketingowej omnichannel do farmaceutów, czytaj dalej. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy promować Twój produkt – skontaktuj się z nami mailowo, telefoniczne lub uzupełniając formularz.

Zapytaj o kampanię dla swojego produktu​

Kluczowe założenia

Kapania produktowa: co możesz dzięki niej osiągnąć?

Kampania produktowa niesie ze sobą wiele korzyści. Powoduje, że farmaceuta lepiej zna produkt, dzięki czemu częściej i chętniej go poleca. Prawidłowo przeprowadzona kampania przyczynia się do zwiększenia ilości skutecznych rekomendacji.

Jej powodzenie zależy od tego, czy farmaceuta otrzyma odpowiednią wiedzę i wskazówki, które wpłyną na jego przekonanie do produktu oraz świadomość komu i jak skutecznie go rekomendować.

Wpływ na rekomendację produktu

Wpływu na ostateczną decyzję zakupową pacjenta – pamiętaj, że to na jaki produkt ostatecznie zdecyduje się pacjent zależne jest od wielu czynników. Rekomendacja jest jednym z nich, ale nie jedynym.

Pośrednie wsparcie wizyt przedstawicieli

Ilości zamawianych produktów do aptek – celem kampanii jest wpływ na wzrost rekomendacji leków, może skutkować to zwiększonym zapotrzebowaniem na wybrany lek, lecz nie oddziałuje w sposób bezpośredni na ilość zamówień.

Edukacja profesjonalistów

Pomożemy Ci zbudować silny brand w świadomości farmaceutów. Sprawdzimy ich aktualne umiejętności rekomendacji oraz przekonanie do skuteczności i bezpieczeństwa Twojego produktu. Nauczymy ich komu, kiedy i dlaczego rekomendować Twój preparat.

Pośrednie wspieranie wzrostu zamówień

Gwarantujemy niestandardową i skuteczną metodę dotarcia do farmaceutów, za pomocą gotowych i rozpoznawalnych w branży materiałów. Przekonujemy farmaceutów, zapewniając im wartościową wiedzę i ciekawe materiały, a nie kolejny gadżet reklamowy.

CZy wiesz, że naszym kampaniom zaufali M.IN.:
Wyzwanie

Niewystarczająca skuteczność kampanii produktowych pomimo dużych zasięgów​

Firmy farmaceutyczne doświadczają problemu związanego z niezawalającą skutecznością kampanii internetowych do farmaceutów. Czym to się objawia? Treści osiągają duże zasięgi, lecz nie przynoszą realnych efektów w postaci zwiększonej i skuteczniejszej rekomendacji produktów przez farmaceutów.

Treści umieszczone są w kanałach, których głównymi odbiorcami nie są farmaceuci i technicy farmaceutyczni.

Powoduje to

Umieszczenie treści w kanałach, w których główni odbiorcy nie są farmaceutami nie przyczynia się do wzrostu rekomendacji. Jeśli treść nie dotrze do farmaceutów kampania nie przyniesie efektu.

Treści umieszczone są w kanałach, których głównymi odbiorcami nie są farmaceuci i technicy farmaceutyczni.

Powoduje to

Umieszczenie treści w kanałach, w których główni odbiorcy nie są farmaceutami nie przyczynia się do wzrostu rekomendacji. Jeśli treść nie dotrze do farmaceutów kampania nie przyniesie efektu.

Treści umieszczone są w kanałach, których głównymi odbiorcami nie są farmaceuci i technicy farmaceutyczni.

Powoduje to

Umieszczenie treści w kanałach, w których główni odbiorcy nie są farmaceutami nie przyczynia się do wzrostu rekomendacji. Jeśli treść nie dotrze do farmaceutów kampania nie przyniesie efektu.

kampania omnichannel
Rozwiązanie

Strategicznie przygotowania kampania omnichannel do farmaceutów

Każda kampania ma za cel osiągnięcie jak najlepszych efektów w założonym budżecie. Przygotowanie odpowiedniej koncepcji jest kluczowym etapem kampanii. Konieczne jest określenie tego, co chcemy osiągnąć oraz dotarcie do realnych potrzeb, jakie farmaceuci mają w kontekście wybranego produktu lub schorzenia. Jak podchodzimy do planowania kampanii? Składa się na to kilka etapów, które omawiamy poniżej.

Porozmawiajmy o tym, jak sprawić by farmaceuci polecali Twoje produkty

strona 3PG grafiki (9)

Etap I: Opracowanie koncepcji

Każda kampania ma za cel osiągnięcie jak najlepszych efektów w założonym budżecie. Kluczowe jest przygotowanie w taki sposób projektu kampanii, by ostatecznie móc cieszyć się wysokimi wynikami. Przygotowanie odpowiedniej koncepcji jest najważniejszym etapem kampanii. Kluczowe jest przyjęcie założeń dotyczących tego co chcemy osiągnąć oraz jakie farmaceuci mają potrzeby w kontekście wybranego produktu.

Kampania przeprowadzona w sposób chaotyczny, może nie przynieść tak wysokich efektów, jak spójny i prawidłowo przeprowadzony plan działania. Kluczową korzyścią z procesowego przeprowadzenia kampanii jest możliwość wprowadzenia modyfikacji w kolejnych jej edycjach, w celu optymalizacji wyniku.

kampania omnichannel

Okres prowadzenia kampanii

Okres trwania kampanii to zakres czasowy promocji jaki zakładany jest na działania marketingowe. Od czego jest uzależniony? Na czas trwania kampanii największy wpływ ma przewidziany budżet i okres zwiększonej sprzedażowy promowanego preparatu. W jakim celu jest ustalany?Ustalenie okresu trwania kampanii jest kluczowe do zaplanowania ilości treści przewidzianych w określonym czasie. Istotne jest, aby wypełnić cały okres trwania kampanii. W niektórych sytuacjach liczba gotowych materiałów może okazać się zbyt duża.

Wybór komunikatów marketingowych

Wybór komunikatów marketingowych to podstawa tworzonych działań promocyjnych. Odbywa się poprzez szczegółową analizę przewag konkurencyjnych promowanego produktu oraz informacji, których brakuje farmaceutom, by go móc skutecznie rekomendować. Jak mogą wyglądać komunikaty marketingowe? Mogą być to odpowiedzi na wątpliwości pacjentów, nieznane informacje o preparacie, czy też wyróżniające go cechy. Ważne, aby były to komunikaty dotyczące bezpośrednio przewag produktu.

Jak podchodzimy do koncepcji kampanii w 3PG?

W 3PG każda kampania oparta jest na utrwalonych i wypracowanych fundamentach. Doskonalimy je od początku naszej działalności. Bazujemy na danych, dostarczamy raporty i badania, dzięki czemu skuteczność naszych kampanii jest zawsze potwierdzona.

Głównym odnośnikiem naszych założeń podczas tworzenia kampanii produktowej jest badanie autoACRA, które bazuje na danych wewnętrznych firmy i poprzednich kampaniach. Jego celem jest zidentyfikowanie z jakim problemem będziemy mierzyć się tworząc kampanię. Przekazywane jest nam wraz z wypełnionym briefem przed podjęciem współpracy. Brief wraz z wypełnionym badaniem autoACRA stanowi podstawę naszych rozważań i pozwala na lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji klienta.

Kolejnym naszym wyróżnikiem jest badanie, które przeprowadzamy w celu oceny skuteczności komunikatów marketingowych. Firma farmaceutyczna wypełniając brief uzupełnia także pole poświęcone proponowanym komunikatom. Są to hasła marketingowe, które uważa, że trafnie oddają cechy wyróżniające produktu. Dział naukowy 3PG uzupełnia komunikaty przedstawione przez firmę, a następnie przygotowuje badanie.

Przeczytaj case study

Nazwa case study, np. Kampania dla Magne B6

Etap II: Stworzenie treści

Treść jest jednym z najpopularniejszych formatów treści marketingowych.
Do jej przewag nad innymi formatami zaliczyć możemy:

 • Użytkowy charakter
 • Łatwość stworzenia
 • Możliwość przekazania wielu cennych informacji w przejrzysty sposób
 • Możliwość edycji na dowolnym etapie
kampania omnichannel

Okres prowadzenia kampanii

Okres trwania kampanii to zakres czasowy promocji jaki zakładany jest na działania marketingowe. Od czego jest uzależniony? Na czas trwania kampanii największy wpływ ma przewidziany budżet i okres zwiększonej sprzedażowy promowanego preparatu. W jakim celu jest ustalany?Ustalenie okresu trwania kampanii jest kluczowe do zaplanowania ilości treści przewidzianych w określonym czasie. Istotne jest, aby wypełnić cały okres trwania kampanii. W niektórych sytuacjach liczba gotowych materiałów może okazać się zbyt duża.

Wybór komunikatów marketingowych

Wybór komunikatów marketingowych to podstawa tworzonych działań promocyjnych. Odbywa się poprzez szczegółową analizę przewag konkurencyjnych promowanego produktu oraz informacji, których brakuje farmaceutom, by go móc skutecznie rekomendować. Jak mogą wyglądać komunikaty marketingowe? Mogą być to odpowiedzi na wątpliwości pacjentów, nieznane informacje o preparacie, czy też wyróżniające go cechy. Ważne, aby były to komunikaty dotyczące bezpośrednio przewag produktu.

Jak podchodzimy do koncepcji kampanii w 3PG?

W 3PG każda kampania oparta jest na utrwalonych i wypracowanych fundamentach. Doskonalimy je od początku naszej działalności. Bazujemy na danych, dostarczamy raporty i badania, dzięki czemu skuteczność naszych kampanii jest zawsze potwierdzona.

Głównym odnośnikiem naszych założeń podczas tworzenia kampanii produktowej jest badanie autoACRA, które bazuje na danych wewnętrznych firmy i poprzednich kampaniach. Jego celem jest zidentyfikowanie z jakim problemem będziemy mierzyć się tworząc kampanię. Przekazywane jest nam wraz z wypełnionym briefem przed podjęciem współpracy. Brief wraz z wypełnionym badaniem autoACRA stanowi podstawę naszych rozważań i pozwala na lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji klienta.

Kolejnym naszym wyróżnikiem jest badanie, które przeprowadzamy w celu oceny skuteczności komunikatów marketingowych. Firma farmaceutyczna wypełniając brief uzupełnia także pole poświęcone proponowanym komunikatom. Są to hasła marketingowe, które uważa, że trafnie oddają cechy wyróżniające produktu. Dział naukowy 3PG uzupełnia komunikaty przedstawione przez firmę, a następnie przygotowuje badanie.

Porozmawiajmy o tym, jak sprawić by farmaceuci polecali Twoje produkty

strona 3PG grafiki (9)

Etap III: Dobór kanałów dotarcia

Treść jest jednym z najpopularniejszych formatów treści marketingowych.
Do jej przewag nad innymi formatami zaliczyć możemy:

 • Użytkowy charakter
 • Łatwość stworzenia
 • Możliwość przekazania wielu cennych informacji w przejrzysty sposób
 • Możliwość edycji na dowolnym etapie
kampania omnichannel

Okres prowadzenia kampanii

Okres trwania kampanii to zakres czasowy promocji jaki zakładany jest na działania marketingowe. Od czego jest uzależniony? Na czas trwania kampanii największy wpływ ma przewidziany budżet i okres zwiększonej sprzedażowy promowanego preparatu. W jakim celu jest ustalany?Ustalenie okresu trwania kampanii jest kluczowe do zaplanowania ilości treści przewidzianych w określonym czasie. Istotne jest, aby wypełnić cały okres trwania kampanii. W niektórych sytuacjach liczba gotowych materiałów może okazać się zbyt duża.

Wybór komunikatów marketingowych

Wybór komunikatów marketingowych to podstawa tworzonych działań promocyjnych. Odbywa się poprzez szczegółową analizę przewag konkurencyjnych promowanego produktu oraz informacji, których brakuje farmaceutom, by go móc skutecznie rekomendować. Jak mogą wyglądać komunikaty marketingowe? Mogą być to odpowiedzi na wątpliwości pacjentów, nieznane informacje o preparacie, czy też wyróżniające go cechy. Ważne, aby były to komunikaty dotyczące bezpośrednio przewag produktu.

Jak podchodzimy do koncepcji kampanii w 3PG?

W 3PG każda kampania oparta jest na utrwalonych i wypracowanych fundamentach. Doskonalimy je od początku naszej działalności. Bazujemy na danych, dostarczamy raporty i badania, dzięki czemu skuteczność naszych kampanii jest zawsze potwierdzona.

Głównym odnośnikiem naszych założeń podczas tworzenia kampanii produktowej jest badanie autoACRA, które bazuje na danych wewnętrznych firmy i poprzednich kampaniach. Jego celem jest zidentyfikowanie z jakim problemem będziemy mierzyć się tworząc kampanię. Przekazywane jest nam wraz z wypełnionym briefem przed podjęciem współpracy. Brief wraz z wypełnionym badaniem autoACRA stanowi podstawę naszych rozważań i pozwala na lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji klienta.

Kolejnym naszym wyróżnikiem jest badanie, które przeprowadzamy w celu oceny skuteczności komunikatów marketingowych. Firma farmaceutyczna wypełniając brief uzupełnia także pole poświęcone proponowanym komunikatom. Są to hasła marketingowe, które uważa, że trafnie oddają cechy wyróżniające produktu. Dział naukowy 3PG uzupełnia komunikaty przedstawione przez firmę, a następnie przygotowuje badanie.

Przeczytaj case study

Nazwa case study, np. Kampania dla Magne B6

Etap IV: Ocena skuteczności

Treść jest jednym z najpopularniejszych formatów treści marketingowych.
Do jej przewag nad innymi formatami zaliczyć możemy:

 • Użytkowy charakter
 • Łatwość stworzenia
 • Możliwość przekazania wielu cennych informacji w przejrzysty sposób
 • Możliwość edycji na dowolnym etapie
kampania omnichannel

Okres prowadzenia kampanii

Okres trwania kampanii to zakres czasowy promocji jaki zakładany jest na działania marketingowe. Od czego jest uzależniony? Na czas trwania kampanii największy wpływ ma przewidziany budżet i okres zwiększonej sprzedażowy promowanego preparatu. W jakim celu jest ustalany?Ustalenie okresu trwania kampanii jest kluczowe do zaplanowania ilości treści przewidzianych w określonym czasie. Istotne jest, aby wypełnić cały okres trwania kampanii. W niektórych sytuacjach liczba gotowych materiałów może okazać się zbyt duża.

Wybór komunikatów marketingowych

Wybór komunikatów marketingowych to podstawa tworzonych działań promocyjnych. Odbywa się poprzez szczegółową analizę przewag konkurencyjnych promowanego produktu oraz informacji, których brakuje farmaceutom, by go móc skutecznie rekomendować. Jak mogą wyglądać komunikaty marketingowe? Mogą być to odpowiedzi na wątpliwości pacjentów, nieznane informacje o preparacie, czy też wyróżniające go cechy. Ważne, aby były to komunikaty dotyczące bezpośrednio przewag produktu.

Jak podchodzimy do koncepcji kampanii w 3PG?

W 3PG każda kampania oparta jest na utrwalonych i wypracowanych fundamentach. Doskonalimy je od początku naszej działalności. Bazujemy na danych, dostarczamy raporty i badania, dzięki czemu skuteczność naszych kampanii jest zawsze potwierdzona.

Głównym odnośnikiem naszych założeń podczas tworzenia kampanii produktowej jest badanie autoACRA, które bazuje na danych wewnętrznych firmy i poprzednich kampaniach. Jego celem jest zidentyfikowanie z jakim problemem będziemy mierzyć się tworząc kampanię. Przekazywane jest nam wraz z wypełnionym briefem przed podjęciem współpracy. Brief wraz z wypełnionym badaniem autoACRA stanowi podstawę naszych rozważań i pozwala na lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji klienta.

Kolejnym naszym wyróżnikiem jest badanie, które przeprowadzamy w celu oceny skuteczności komunikatów marketingowych. Firma farmaceutyczna wypełniając brief uzupełnia także pole poświęcone proponowanym komunikatom. Są to hasła marketingowe, które uważa, że trafnie oddają cechy wyróżniające produktu. Dział naukowy 3PG uzupełnia komunikaty przedstawione przez firmę, a następnie przygotowuje badanie.

ZAUFALI NAM M.IN.

POZNAJ 3PG

Poznaj nas lepiej i dowiedz się, czemu wybierają nas topowe firmy farmaceutyczne

Szerokie dotarcie do farmaceutów

Prowadząc kampanię skupiamy się na osiągnięciu jak największego zasięgu. Cel ten realizujemy poprzez tworzenie różnorodnych treści dla wielu grup farmaceutów.

Angażujące treści dla farmaceutów

Dostarczamy farmaceutom angażujących i merytorycznych treści, które sprawiają, że chętnie rekomendują Twój produkt.

Zmiany potwierdzone w badaniu

Prowadzimy badania CAWI przed rozpoczęciem i po zakończeniu kampanii, które pozwalają ocenić jej efekty i wzrost przekonania do produktu wśród farmaceutów.

Poznaj cechy naszej usługi

Elementy kampanii omnichanel od 3PG

Twój brand na pierwszym miejscu

Przeprowadzimy promocję produktu tak, by zbudować jego jak największą świadomość wśród farmaceutów.

Uwypuklenie przewagi konkurencyjnej

Uświadomimy farmaceutów o cechach Twojego produktu, których nie posiadają konkurencyjne preparaty.

Praktyczne treści dla farmaceutów

Wiemy, czego potrzebują farmaceuci, dlatego przygotujemy materiały, które będą odpowiedzią na te potrzeby.

Obecność w aktywnych portalach i mediach

Działania promocyjne prowadzimy w różnorodnych portalach i mediach, które tętnią życiem i mają zaangażowanych odbiorców.

Komunikacja dostosowana do potrzeb farmaceutów

Wykorzystujemy różne kanały komunikacji i formaty treści, dopasowane do różnorodnych grup pracowników aptek.

Szerokie dotarcie do farmaceutów

Skupiamy się na tym, by osiągnąć jak największy zasięg. W tym celu wykorzystujemy liczne kanały, do których farmaceuci mają zaufanie.

Scroll to Top