fbpx

Jak mierzyć skuteczność kampanii online do farmaceutów?

Kampanie marketingowe do farmaceutów różnią się znacząco od kampanii do pacjentów. Charakteryzuje je pośredni kanał komunikacji. Ich celem jest przekonanie farmaceuty do rekomendacji produktu pacjentowi, który ostatecznie ma dokonać jego zakupu. Chcesz dowiedzieć się jak zmierzyć efektywność kampanii marketingowych w formie online do farmaceutów? Czytaj dalej.   

Kampania do farmaceutów – Ocena skuteczności

Firmy farmaceutyczne doświadczają problemu związanego z mierzalnością skuteczności kampanii internetowych do farmaceutów. Posiadają narzędzia wykorzystywane do pomiaru wyświetleń, impresji i kliknięć, jednak wciąż brakuje im  narzędzi w pełni odzwierciedlających ilość dokonanych przez farmaceutów rekomendacji. Brak jasno określonych metod pomiaru skutkuje brakiem wiedzy na temat powodzenia podejmowanych działań. Więcej na temat oceny skuteczności kampanii do farmaceutów przeczytasz na https://3pg.pl/blog/

Oszacuj realne efekty kampanii online do farmaceutów

Szanse powodzenia kampanii, aby mogły zostać prawidłowo oszacowane wymagają solidnych danych, stanowiących podstawę działań marketingowych. Dane te umożliwią stworzenie bazy odniesień, założeń kampanii internetowej. Narzędzia wykorzystywane w celu pomiaru efektywności kampanii powinny zostać wzbogacone o badanie potwierdzające wzrost rekomendacji i rozpoznawalności produktu wśród farmaceutów.  

Kampanie online składają się z wielu złożonych procesów. Przed dokonaniem rekomendacji farmaceuta musi kilkukrotnie napotkać na swej drodze ten sam komunikat. Aby był on solidnie utrwalony w świadomości pracownika apteki, konieczne jest wykorzystanie banerów, artykułów lub wideo, które zatrzymają go na dłużej. Trudnym zadaniem jest określenie, który artykuł lub wideo wpłynęło w sposób ostateczny na jego rekomendację.  

Narzędzia wykorzystywane do mierzenia efektów kampanii

Kanały komunikacji wykorzystywane w marketingu do farmaceutów wykorzystują szereg narzędzi, niezbędnych do dokonania pomiaru wyświetleń i impresji materiałów przygotowanych w ramach kampanii. Niektóre z kanałów komunikacji wykorzystują własne narzędzia niezbędne do wykonania analizy marketingowej w tych mediach. Należą do nich m.in. należące do Meta – Facebook i Instagram.  

Facebook posiada własną  platformę wyboru grupy docelowej i określenia kryteriów tworzonej kampanii. W ramach Facebook Analytics firma zyskuje także dostęp do w pełni bezpłatnego panelu statystycznego, który umożliwia dokładną analizę postów organicznych i płatnych. 

Do podstawowych narzędzi pomiarów efektywności kampanii zaliczyć możemy także Google Ads, Google Display Network oraz odpowiadający za część analityczną Google Analytics. Są to bezpłatne narzędzia wykorzystywane głównie w obrębie działań związanych z pomiarem danych związanych bezpośrednio z wyszukiwarką Google.  Do narzędzi dodatkowych zaliczyć możemy także Get Response oraz Ad Server Platform, które umożliwiają dokładny podgląd danych statystycznych portalu lub strony.  

Różne miary skuteczności – badanie

Regularna analiza danych prezentowanych w narzędziach do ich pomiaru jest kluczowa do oceny dotarcia poszczególnych treści wchodzących w skład kampanii. Dlatego też w 3PG prowadzimy regularną kontrolę wskaźników dotarcia naszych treści, które prezentowane są klientom na comiesięcznych spotkaniach dotyczących kroków kampanii. Dodatkowym narzędziem, które umożliwia nam nie tylko sprawdzenie powodzenia kampanii, ale także pomiar potencjalnego wzrostu poziomu rekomendacji jest badanie.  

Badanie wpływu działań marketingowych na zmianę postawy farmaceutów względem produktu, wzrost jego popularności lub rosnącą liczbę rekomendacji. Badanie wykonywane jest dwukrotnie – przed i po zakończeniu kampanii marketingowej. Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia badania jest wykorzystanie takiego samego narzędzia badawczego oraz zawarcie części wspólnej w postaci pytań dotyczących produktu/marki. 

Na czym polega badanie rekomendacji? – Kampania online do farmaceutów

Badanie rekomendacji opiera się w głównej mierze na zbadaniu zmiany nastawienia farmaceutów do omawianego leku lub suplementu. Badanie to powinno zostać wykonane na grupie reprezentatywnej, do której należeć będą pracownicy aptek posiadający określone w badaniu cechy. Należy pamiętać, że w grupie aktywnych zawodowo farmaceutów grupa reprezentatywna będzie plasować się inaczej niż w przypadku innych grup zawodowych.  

Aby prawidłowo dokonać pomiaru efektywności kampanii należy przeanalizować zarówno dane wynikające z pomiarów poszczególnych treści, jak i dokonać badania, które pozwoli na ustalenie, czy treści te przyniosły oczekiwany rezultat. Zwiększona liczba wyświetleń nie musi przekładać się na zwrot rekomendacji.  

Celem działań marketingowych tworzonych przez firmę 3PG w ramach kampanii dla podmiotu zewnętrznego jest osiągnięcie wcześniej zamierzonego planu. Dlatego też ostatnim krokiem każdej kampanii jest ponowne przeprowadzenie badania, które pozwoli określić, w jakim stopniu cel możliwy jest do osiągnięcia przy wykorzystaniu wybranych narzędzi. Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie zmian, które skutkować będą usprawnieniem kampanii lub zatwierdzenie wcześniej przyjętych założeń. 

Zwieńczenie kampanii – Ocena skuteczności

Dowodem na skuteczność działań marketingowych opartych na przedstawionym schemacie jest ostateczny efekt kampanii, który widoczny jest poprzez zwiększenie poziomu rekomendacji i wzrost świadomości produktowej wśród farmaceutów. Zwieńczenie kampanii badaniem jest potwierdzeniem, że firma 3PG tworząc treści, zwraca szczególną uwagę na potrzeby rynku, jednocześnie wykluczając własne domysły.  

Istotnym  elementem każdej kampanii jest pomiar wyników. Sprawdzenie efektów poprzez badanie pozwala porównać wyświetlenia poszczególnych treści z danymi wynikającymi z badania skuteczności kampanii. Liczba wyświetleń, mimo iż wysoka może nie przekładać się na równie wysoki poziom skuteczności.  

3PG w sposób kompleksowy stara się stworzyć ofertę kampanii marketingowej. Bazujemy przede wszystkim na danych, dlatego też poza raportami pozyskanymi przy użyciu narzędzi zewnętrznych wykorzystujemy badanie. Wypracowany schemat działania oraz skuteczne narzędzia pomiaru efektywności kampanii pozwala nam na  osiągnięcie zakładanych celów.  

Sprawnie oszacuj wyniki kampanii online do farmaceutów

Precyzyjne oszacowanie wyników kampanii umożliwia sprawne jej przeprowadzenie. Schemat badania efektywności utworzony oraz wielokrotnie sprawdzany i udoskonalany pozwala na stworzenie kampanii, której efekty, mimo pośredniego kanału komunikacji mogą zostać poddane ocenie. Specyfika branży farmaceutycznej wymaga wypracowania rozwiązana, które pozwolą z maksymalną dokładnością oszacować wzrost rekomendacji.  

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące pomiarów skuteczności kampanii. W 3PG nie wróżymy z fusów – bazujemy na danych.  

 

 

Sprawdź nasze case study

Case study – Nakład podręczników dla sieci aptek

Czytaj →

Case study – Kampania omnichannel dla leku przeciwbólowego

Czytaj →

Case study – Reklama displayowa aerozolu na skórę do odkażania

Czytaj →

Case study – Nakład podręczników dla producenta leków przeciwbólowych

Czytaj →

Case study – Kampania dla produktów odżywczych

Czytaj →

Subskrybuj newsletter #knowledgedelivered.

Zapisz się, by otrzymać darmowy dostęp do naszego autorskiego e-book'a - Dotarcie do farmaceutów. Zyskaj wiedzę, która daje przewagę w docieraniu do farmaceutów

Twoje imię(wymagane)
Zgoda(wymagane)

Więcej wpisów

36% farmaceutów uważa, że nie otrzymują odpowiedniej wiedzy na temat produktów od Przedstawicieli – Dane 3PG

Wizyty Przedstawicieli w aptekach nie zawsze przynoszą pożądane efekty. Odpowiednie przygotowanie z zakresu wiedzy produktowej jest kluczem do dodarcia do farmaceuty.
Czytaj →
Czy przedstawiciel może być partnerem w rozmowie z farmaceutą? - 3PG - wyjaśnia

Czy przedstawiciel może być partnerem w rozmowie z farmaceutą? – 3PG wyjaśnia

Wizyty przedstawicielskie to istotny element promocji produktu. Ale czy takie działanie jest skuteczne? Co zrobić, aby farmaceuta chciał dowiedzieć się czegoś więcej? Czy przedstawiciel farmaceutyczny ...
Czytaj →

7 zasad, które gwarantują sukces kampanii

Oczekiwania farmaceutów a komunikacja marketingowa producentów 84% farmaceutów zadeklarowało, że to wiedza na temat produktu ...
Czytaj →
Scroll to Top